Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti demenci

Není jen žlutým barvivem a složkou kořenících směsí, ale hlavně má zdraví ovlivňující účinky. Proběhlé a probíhající studie potvrzují protizánětlivé, cholesterol snižující, antioxidační, protirakovinné aj. účinky.

Vzhledem k tomu, že má též protizánětlivé účinky, došli autoři této studie k závěru, že by bylo možné jej využít i u demencí, které jsou často spojeny s chronickým zánětem probíhajícím v mozku. Zajímalo je hlavně, zda může kurkumin ochránit mozek před neurodegenerativními pochody.

 

kurkumin_demence

 

Toto ověřovali s pomocí dobrovolníků, kteří byli soběstační, a sledovali vliv kurkuminu na tvorbu a kumulaci „toxického“ beta amyloidu a tau proteinu v mozku, a to pomocí PET (pozitronové emisní tomografii). Obě zmíněné látky jsou ve vyšší míře nahromaděné v mozku a vytváří plaky, které ničí nervové buňky a dochází tak k poškození mozku a ztrátě jeho funkcí.

Ve studii bylo 40 dobrovolníků ve věku 51‒84 let, ti byli rozděleni do skupin, kdy jedna užívala kurkumin, tj. preparát Theracurmin® , druhá skupina dostávala neúčinnou látku, tj. placebo.

Před začátkem studie byly dobrovolníkům provedené testy ozřejmující funkce mozku a také PET.

Po dokončení pokusu se tyto opakovaly a důležitý byl zachycený rozdíl mezi hodnotami před a po léčbě.

U dobrovolníků léčených kurkuminem došlo ke zlepšení verbální paměti a schopnosti si vybavovat, u placeba k tomu nedošlo. K mírnému zlepšení došlo i v případě vizuální paměti a pozornosti. Při zobrazení mozku došlo i v něm ke zlepšení, bylo méně usazených škodlivých bílkovin a amygdale, tj. jednom z bazálních ganglií. V hypotalamu sice ke snížení nedošlo, ale ve skupině s placebem se špatné hodnoty zvýšily.

Výsledky se tedy podařilo prokázat, že kurkumin zlepšuje paměť, pozornost u nedementních dospělých, a také jsou patrné změny k lepšímu na mozku, a to právě v místech, které hrají roli také v náladách a emocích a paměti.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1064748117305110