Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti gliomu

Kurkumin je přírodní fenolická sloučenina, která funguje jako pigment a dodává prášku ze sušeného oddenku/kořene rostliny Curcuma longa typickou žlutou až oranžovou barvu. Kurkumin v kurkumě, a tedy i směsi koření kari, je součástí indické kuchyně, ale nejen kuchyně, také léčebných systému, jakými jsou ajurvéda či tradiční čínská medicína. Kukurmin je však také studován vědecky. Mnohé studie potvrzují odůvodněnost využití kurkuminu, potažmo kurkumy, k řešení některých zdravotních obtíží. Dle studií má kurkumin protizánětlivé, antioxidační, protirakovinné, trávení upravující účinky.

brain-matters1

V této studii se autoři zaměřili právě na ověření těch protirakovinných účinků. Kurkumin využili proti gliomu. Jedná se o nádor centrální nervové soustavy, který se může vyskytovat v mnoha typech, od poměrně málo agresivních až po velmi nebezpečný glioblastom multiforme. Léčba mozkových nádorů je vždy složitá, neboť bývají rezistentní proti ozařování i proti chemoterapii. Chirurgický zákrok mnohdy ani není možný nebo se nepodaří vyjmout všechnu nádorovou hmotu, jelikož je riziko poškození mozku moc vysoké.

Je tedy snaha najít nové možnosti, které by mohly pacientům s gliomy pomoci.

Autoři vytvořili buněčnou kulturu z glioblastomových buněk, ke které přidali kurkumin v různých koncentracích od 20 do 100 μM. Ukázalo se, že koncentrace 50 snižuje viabilitu, tj. životaschopnost buněk o 50 %. Bližší zkoumání odhalilo, že kurkumin narušuje membránovou integritu, pevnost membrány. Ta se stává propustná, což vede k poškození a smrti buňky. Dále pak způsobuje kurkumin změny ve tvaru buněk, tj. morfologické změny. Dochází k tomu, že se zvětšují vnitřní organely, hlavně váčkové struktury až buňky vypadají jako „smažené vejce“. Ke změnám dochází hlavně na endoplazmatickém retikulu, na nějž jsou navázány ribozomy, které překládají informaci z genetického materiálu do konečného produktu, tj. funkční bílkoviny. Narušení endoplazmatického retikula končí smrtí buňky. Krom toho působí kurkumin negativně také na mitochondrie, což jsou vlastně „elektrárny“ buňky, zásobují ji energií, kterou potřebuje pro své životní pochody. Kurkumin poškozuje membránu mitochondrií, které přestávají fungovat, a jejich poškození opět vede ke smrti buňky. Poškozené mitochondrie totiž uvolňují substráty, které spouští buněčnou smrt, a to paraptózou.

Tyto výsledky jsou velmi pozitivní a optimistické. Je vidět, že kurkumin cílí na mnohé struktury uvnitř gliomové buňky, přičemž již zacílení na jednu strukturu může buňku zabít. Kurkumin však svůj účinek pojišťuje jednat poškozením endoplazmatického retikula, a jednak mitochondrií. Samozřejmě jsou mechanismy, kterými působí mnohem složitější, než zde píšeme. Důležité ale je, že dochází ke smrti nádorových buněk. Toho by mohlo být využito také na živých organismech, tj. otestovat účinky na zvířatech a poté zavést do klinických studií s pacienty.

Monika Garrido-Armasa , Juan Carlos Coronab , Maria Luisa Escobarc. Paraptosis in human glioblastoma cell line induced by curcumin.Toxicology in Vitro Volume 51, September 2018, Pages 63-73