Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti kryptosporidiu

Kurkumin je důležitou součástí kořene kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa). Kořen se suší a drtí a vytváří se prášek, kurkuma, který se využívá jak v gastronomii, tak po tisíce let v tradičních medicínách Asie. Kurkumin dodává kurkumě typickou žlutou barvu a právě její léčebné účinky. Kurkumin je součástí mnoha studií, které postupně odhalují jeho účinky, mezi které patří pozitivní ovlivnění imunitního systému s omezení zánětu, posílení trávení, ničení rakovinných buněk, snižování oxidačního stresu atd.

curcumin1

Stále se odhalují nové možnosti využití kurkuminu, a právě tato studie se rozhodla jeden takový ověřit. Autoři zjišťovali, zda je možné využít kurkumin proti kryptosporidiu. Kryptosporidium je patogenní prvok, který infikuje zvířata, ale také lidi. Infekce může proběhnout zcela bez příznaků, popř. se projeví průjmy, které samy odezní společně s ukončením infekce. Problém je hlavně u pacientů se sníženou imunitou, u nichž se může kryptosporidióza projevit také zánětem žlučových cest, zánětem slinivky, pneumonií atd. Využívají se mnohá léčiva na léčbu infekce, ale není žádná typicky daná terapie.

Autoři ke své studii využili myši, které měly imunodeficit a byly nakaženy kryptosporidiem. Myši byly rozděleny do 3 skupin, jedna dostávala paromomycin, druhá kurkumin a třetí skupina byla bez léčby.  Sledovalo se pomnožení parazita ve dny 0, 3, 7 a 11 po léčbě. Ukázalo se, že ve skupině s kurkuminem došlo k úplné eliminaci patogena, nedošlo k „obnovení“ infekce ani po vysazení terapie (kryptosporidium vytváří cysty, které mohou v organismu přetrvat a znovu způsobit infekci po ukončení léčby). Ve skupině s paromomycinem k tomuto nedošlo. Parazit nebyl plně eliminován a oocysty se opět začaly rozšiřovat po střevě po 10 dnech od ukončení terapie. Studií se tedy autorům podařilo prokázat, že u myší s imunodeficitem může být podávání kurkuminu v léčbě kryptosporidiové infekce účinnější než léčivo paramomycin. Dokáže infekci zcela vyléčit. Autoři by ještě rádi zjistili, jak kurkumin působí na parazita, jakým způsobem ho zabíjí. Těchto poznatků by mohlo být využito v léčbě pacientů. 

Asadpour MNamazi FRazavi SMNazifi S. Curcumin: A promising treatment for Cryptosporidium parvum infection in immunosuppressed BALB/c mice. Exp Parasitol. 2018 Dec;195:59-65.