Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti mozkové mrtvici

Kurkuma je po více než 4000 let využívána jak v kuchyni, tak v tradiční asijské medicíně, zvláště té indické. Kurkumin byl poprvé extrahován z kurkumy v roce 1815 Vogelem a Pierrem Josephem Pelletierovi. S kurkuminem se provádělo mnoho studií, kterými se potvrdilo, že kurkumin má protinádorové, antioxidační, trávení zlepšující a protizánětlivé účinky.

 

kurkumin_stroke

 

 

Mozková mrtvice, iktus, je velmi vážný, život ohrožující stav, kdy dochází k omezení průtoku krve mozkovou tkání. Mozkové buňky jsou odříznuty od nutrientů a kyslíku a umírají. Navíc se produkují volné kyslíkové radikály, které také působí ničivě, stejně tak reakce cév a poškození jejich vnitřní výstelky (endoteliální vaskulární dysfunkce). Rozlišujeme dva hlavní typy mozkových příhod, hemoragickou a ischemickou. Hemoragická je také intrakraniální krvácení, kdy dochází buď k prasknutí aneurysmatu, nebo prosakování poškozených cév. Ischemická mozková mrtvice je dána uzávěrem zásobující cévy.

V této studii se autoři zaměřovali na to, zda může kurkumin ochránit před vznikem mrtvice nebo omezit její rozsah.

Pro studii využili speciální krysy, u nichž se samovolně zvýší krevní tlak a dojde k mozkovému iktu. Tyto krysy rozdělili do 3 skupin, kontrolní, dostávající kurkumin nebo placebo. 

U myší, které dostávali kurkumin došlo k oddálení doby, než u nich došlo k mrtvici a také se zvýšilo a prodloužilo jejich přežití (121 vs. 97 dní, což je u krys dlouhá doba). Další část studie prokázala, že podávání kurkuminu výrazně snižuje tvorbu volných kyslíkových radikálů, které jsou pro nervové buňky toxické, to snižuje míru poškození mozkové tkáně. To však nebylo vše. Díku kurkuminu se také zlepšila funkce cév, omezila se endoteliální vaskulární dysfunkce. U cév nedocházelo k tak výraznému stažení v reakci na iktus. Tento stav, kdy dojde k vazokonstrikci, dále omezí průtok krve. Kurkumin však měl sílu relaxovat cévní stěnu a udržet cévy „otevřené“, což je důležité hlavně u ischemické formy.

Pokusy na krysách se podařilo prokázat, že kurkumin působí jako prevence proti vzniku mozkové mrtvice, ale také jako prvek, který může omezit rozsah poškození a tím i zmírnit dopady mrtvice na další život.

 

Lan CChen XZhang Y et al. Curcumin prevents strokes in stroke-prone spontaneously hypertensive rats by improving vascular endothelial function. BMC Cardiovasc Disord. 2018 Mar 1;18(1):43.