Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti poškození podslizničního pojiva

Kurkumin se získává z kořene rostliny Curcuma longa (kurkumovník dlouhý). Jedná se o polyfenolická pigment, který dává kurkumě žlutou barvu. Kurkuma je nedílnou součástí tradičních asijských medicín i kuchyně. Vědeckými pokusy se také potvrdila jeho účinnost. Existují studie, které prokázaly jeho protizánětlivé, antioxidační, neuroprotektivní, protirakovinné aj. účinky. Lykopen je červené rostlinné barvivo se silným antioxidačním účinkem, posiluje také imunitní systém, snižuje cholesterol atd. Lykopen můžeme najít např. v rajčatech.

usta

Tyto dvě látky byly využity v klinické studii, kdy se testoval jejich vliv u pacientů s orální submukózní fibrózou, kdy dochází k nahrazení původní funkční tkání tuhou, zjizvenou fibrotickou, které může být považována i za předstupeň rakoviny. U pacientů dochází ke zhoršení otevírání úst, omezení pohyblivosti jazyka a jeho vyplazování, pálení v ústech atd.

90 pacientů bylo rozděleno do tří skupin. Ve skupině A dostávali pacienti kurkumin v tabletách 300 mg 2x denně, ve skupině B dostávali kapsle s lykopenem 8 mg 2x denně, skupina C dostávala placebo po dobu 6 měsíců. Pacienti samozřejmě netuší, do které skupiny patřili.

Podávání lykopenu a kurkuminu vedlo k omezení příznaků spojených s orální submukózní fibrózou. Pacienti mohli více otevřít ústa a to i o více než 4 milimetry, i ostatní parametry se výrazně zlepšily. U pacientů s placebem nedošlo k žádném zlepšení. Užívání kurkuminu a lykopenu nemělo žádné nežádoucí účinky.

Studií se tedy podařilo prokázat, že kurkumin a lykopen mají téměř shodné účinky a ty jsou výrazně vyšší než v případě podávání placeba. Jsou tedy přínosem pro pacienty s orální submukózní fibrózou. 

Piyush PMahajan ASingh KGhosh SGupta S. Comparison Of Therapeutic Response Of Lycopene And Curcumin In Oral SubmucousFibrosis: A RandomizedControlled Trial.Oral Dis. 2018 Jul 30. doi: 10.1111/odi.12947.