Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti rakovině dělohy

Kurkumin je žlutý pigment, který se nachází v oddenku/kořenu rostliny Curcuma longa. Ten se suší a rozemílá a vzniká tak koření kurkuma, která je složkou mnoho kořenících směsí v Asii, hlavně v Indii. Kurkumin však není jen důležitou součástí gastronomie Asie, ale byl také tisíce let využíván jako léčebný prostředek, a to např. v tradiční čínské medicíně nebo indické ajurvédě. Současné studie také dokazují, že kurkumin má velký terapeutický potenciál. Působí protizánětlivě, protirakovinně, protimikrobiálně, snižuje oxidační stres i hodnoty lipidů v krvi a mnoho dalšího.

curcumin_resistence

V této studii se autoři zaměřili na možnost využít kurkumin proti rakovině dělohy, děložní sliznice. Jedná se nádorové onemocnění, které může být v začátcích velmi dobře léčitelné odebráním dělohy. Často však nečiní žádné problémy a než je nádor diagnostikován, může být již dost rozsáhlý. Krom chirurgického odstranění je léčba doplňována chemoterapií a radioterapií, dle závažnosti nemoci.

Autoři vytvořili kapsule s kurkuminem, které zkoušeli na buněčné linii rakoviny dělohy. Soustředili se hlavně na to, zda dokáže kurkumin navodit v rakovinných buňkách apoptózu, tj. buněčnou smrt. Ukázalo se, že přidání připraveného kurkuminu k buňkám rakoviny dělohy vedlo k zeslabení pohyblivosti těchto buněk a došlo také k navození apoptózy. U buněk došlo ke snížení tvorby metaloproteinázy 9, což je enzym, který štěpí mezibuněčnou hmotu. Pokud je tato hmota rozvolněná, rakovinná buňka snáze vycestuje a dostane se dále do těla, kde může založit metastázu. Působení kurkuminu také zablokovalo transkripční faktor, který aktivuje geny podporující přežití a množení buněk.

Je tedy patrné, že kurkumin má na nádorové buňky velmi negativní vliv. Má protinádorové a také protimetastatické účinky. Toho by mohlo být využito také v klinické praxi při léčbě pacientek. Je však nutné provést další pokusy, aby se účinky potvrdily i na živém organismu.

Xu HGong ZZhou S et al. Liposomal Curcumin Targeting Endometrial Cancer Through the NF-κB Pathway.Cell Physiol Biochem. 2018 Jul 18;48(2):569-582.