Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti šíření rakoviny prostaty

Kurkumin je přírodní látka, která se nachází v oddenku rostliny kurkumovník dlouhý (Curcuma longa), jedná se po polyfenol, který má charakter pigmentu. Dává prášku ze sušeného oddenku, kurkumě, typickou žlutou barvu. Kurkuma je jedno z nejznámějších koření, hlavně v Asii, např. indická kuchyně je s ním velmi úzce spjatá. Ale nejen kuchyně, také tradiční medicíny, jako jsou ajurvéda či tradiční čínská medicína. Účinky kurkuminu odhaluje a potvrzuje také moderní věda. Mnohými studiemi se prokázalo, že kurkumin má protizánětlivé, antioxidační a protirakovinné účinky, podporuje také trávení, snížení hmotnosti atd.

prostata

V této studii se autoři zaměřili na to, zda je možné využít kurkumin také proti rakovině prostaty. Je to jeden z nejčastějších typů rakovin u mužů. Na rozdíl od benigní hyperplazie prostaty způsobuje menší obtíže, ale ty jsou podobné, tj. potíže s močením, bolesti v podbřišku, celkové obtíže, jako je únava, úbytek hmotnosti… léčba se skládá z chirurgie, ozařování a hormonální terapie, dle toho, v jakém stadiu pacient je. I přes vyléčení může dojít k znovuobjevení rakoviny, nádory prostaty také metastazují. Je tedy důležité standardní terapii nějak podpořit, aby k tomu nedocházelo. Dalším faktorem je pak to, že by se mělo jednat o podporu netoxickou a bez vedlejších účinků. Proto padla volba vědců na kurkumin.

Vytvořili z něj nanobublinky, které donesou kurkumin do místa určení. Tyto „bubliny“ jsou stabilní po 30 dní a dobře pronikají do nádorových buněk. Když se dostanou do nádorové buňky, kurkumin se z nanobubliny uvolní a začne „fungovat“. Dokáže snížit schopnost nádorové buňky přichytit se k podkladu, migrovat do okolí i do krevního oběhu, navíc snižuje také životaschopnost nádorové buňky a dokáže je zabít, resp. nastartovat kaskádu nitrobuněčných signálních cest, které končí apoptózou, tj. buněčnou smrti. Čím vyšší dávky, tím efektivněji nanobubliny s kurkuminem fungovaly. Ale již malé dávky jsou efektivní. To dává tušit, že by nebyl problém dosáhnout u pacientů, pokud by jim byl preparát podaný, dostatečné koncentrace, která by byla schopná omezit růst a znovuobjevení nádoru a jeho metastazování. Kurkumin v podobě nanobublin by se tak mohl stát vhodnou doprovodnou léčbou


Bessone F, Argenziano M, Grillo G, Ferrara B, Pizzimenti S, Barrera G, Cravotto G, Guiot C, Stura I, Cavalli R, DianzaniC.Low-dose curcuminoid-loaded in dextran nanobubblescanpreventmetastastaticspreading in prostate cancer cells. Nanotechnology 2019 Jan 17.