Čínský herbář
Čeština

Kurkumin proti těhotenské cukrovce

Koření kurkuma se dělá z kořene rostlina Curcuma longa (kurkumovník dlouhý). Má typickou žlutou až oranžovou barvu, kterou jí dává přírodní pigment kurkumin. Kurkuma je nedílnou součástí jak asijské kuchyně, tak tradičních asijských medicín. Kurkumin je také v hledáčku vědců a bylo provedeno velké množství studií, které ukazují, že má protizánětlivé, antioxidační, protinádorové i protimikrobiální účinky.

těhotenská cukrovka

V této studii autoři testovali, zda je možné využít kurkumin i jinak, a to jako pomocníka při řešení těhotenské cukrovky (gestačního diabetu).

I u jinak zdravých žen může dojít během těhotenství k rozvoji cukrovky, tj. zvýšení hodnot glykémie, která opět mizí po porodu. Zvýšené hodnoty cukru však mohou poškodit zdraví matky, a co hůř také dítěte. Těhotné proto chodí na pravidelné kontroly, kde se sleduje, zda netrpí těhotenskou cukrovkou, a pokud ano, je nasazena potřebné léčba.

Jelikož je v podstatě nemožné, z etického hlediska, provádět klinické studie s těhotnými, byl vytvořen model těhotenské cukrovky na myších. Část myší byla kontrolní, chována standardně, u části byla navozena cukrovka a dostávala nízkou dávku kurkuminu a u další části byla cukrovka + vysoké dávky kurkuminu. Hodnotila se jak tolerance glukózy, hodnoty inzulinu u matek, i oxidační stres. Dále se hodnotila váha a velikost narozených myšat (ta je u matek s cukrovkou mnohem vyšší/nezdravá).

Ukázalo se, že u myší, které dostávaly kurkumin ve vysokých dávkách došlo ke zlepšení tolerance glukózy a také se zvýšila hodnota inzulinu. Tyto myši měly také více mladých než myši bez kurkuminu. Mláďata také měla nižší hmotnost než u myší s cukrovkou, a to srovnatelnou s myšaty myší bez cukrovky. Ani u myší samotných nedošlo k nadměrnému nárůstu hmotnosti. Navíc se ukázalo, že kurkumin výrazně snižuje nebezpečný oxidační stres, který poškozuje buňky a tím i tkáně.

Studie tedy dokázala, že vysoké dávky kurkuminu mohou efektivně mírnit průběh těhotenské cukrovky. Má pozitivní vliv na těhotnou myš i její mladé. Je možné, že by měl kurkumin stejný efekt také u lidí.

Lu XWu FJiang MSun XTian G. Curcumin ameliorates gestational diabetes in mice partly through activating AMPK. Pharm Biol. 2019 Dec;57(1):250-254. doi: 10.1080/13880209.2019.1594311.