Čínský herbář
Čeština

Kurkumin snižuje cholesterol u lidí

Krom tohoto využití v kuchyni, je kurkumin zkoumán i vědecky. V rámci studií se hodnotí jeho schopnosti modulovat aktivitu buněk i živých organismů. Prokázalo se, že kurkumin má protizánětlivé, protirakovinné, antioxidační účinky. Stále se hledají další možnosti využití kurkuminu, který má velký potenciál.

 

curcumin_cholesterol

 

 

V této studii se autoři zaměřili na problematiku vysokého cholesterolu. Je možné říct, že je to tichý zabiják, Mnoho lidí má vysoké hodnoty lipidů v krvi a nemají žádné zdravotní problémy. V tichosti však dochází k rozvoji aterosklerózy, tj. kornatění tepech, zvyšuje se krevní tlak, riziko infarktu srdce i mozkové mrtvice či ztukovatění jater. Je důležité pravidelně kontrolovat hodnoty cholesterolu a v případě jeho zvýšení dodržovat dietu či nasadit farmakoterapii. Zdá se však, že mnohdy mohou pomoci i přírodní látky. Hypocholesterolemický efekt byl zjištěn u medicinálních hub a nyní byl testován i u kurkuminu

Autoři vytvořili studii s dobrovolníky s vysokými hodnotami cholesterolu. Studie byla randomizovaná, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná (zúčastnění byli náhodně rozděleni do 4 skupin, byl jim podáván buď kurkumin, rostlinné fytosteroly, kombinace kurkuminu s fytosteroly, nebo placebo. Pacienti ani léky podávající personál netušili, co který účastník užívá. Léčba trvala 4 týdny. 

Na počátku léčby mělo 70 účastníku hodnoty celkového cholesterolu 6,57±0,13mmol/l. Podávání fytosterolů a kurkuminu výrazně snížilo hodnoty celkového cholesterolu i špatného cholesterolu LDL. Podávání fytosterolů snížilo hodnoty o cca 4,8 % u celkového cholesterolu a o 8,1 % u LDL. Kurkumin samotný snížil hodnoty o 2,3 % a 2,6 %. Kombinace fytosterolů a kurkuminu snížila hodnoty celkového cholesterolu o 11 % a LDL o 14,4 %.

Hodnoty triglyceridů a HDL se nezměnily. U dobrovolníků nebyly hlášeny žádné nežádoucí účinky léčby.

Je tedy patrné, že v přírodě je možné najít látky, které mohou snížit hodnoty celkového cholesterolu a LDL. Samy o sobě mohou být nápomocné a jejich účinnost se zvyšuje v kombinaci. Snížení LDL o více než 14 % je velmi dobrý výsledek. 

 

Ferguson JJAStojanovski EMacDonald-Wicks LGarg ML. Curcumin potentiates cholesterol-lowering effects of phytosterols in hypercholesterolaemic individuals. A randomised controlled trial. Metabolism. 2017 Dec 29. pii: S0026-0495(17)30356-6.