Čínský herbář
Čeština

Kurkumin snižuje zánět a oxidační stres, klinická studie

Kurkumin je přírodní jasně žlutá chemická složka (pigment), která je produkována rostlinou Curcuma longa (kurkumovník dlouhý). Kořeny rostliny jsou využívány čerstvé, podobně jako zázvor, vařené a také sušené a rozemleté jako koření kurkuma. Důležité také je, že kurkuma s kurkuminem se dlouhá staletí využívá v tradičních asijských medicínách. Posledních desetiletích je kurkumin ve velkém zájmu vědců. Pokusy prokázaly, že má protizánětlivé, protinádorové a antioxidační účinky.

curcuma

V této studii autoři zjišťovali, zda podávání kurkuminu sníží zánět a oxidační stres u mladých zdravých dívek s nadváhou a obezitou. Zánět i oxidační stres zvyšují riziko nádorů a urychlují průběh degenerativních procesů v těle.

Obezita je v podstatě nemoc, která je spojená s vysokou tělesnou hmotností a kumulací tuku. Nadváha a obezita jsou způsobené snížením fyzické aktivity, přejídáním, genetickými faktory a některými jinými nemocemi (hypofunkce štítné žlázy). U lidí s nadváhou a obezitou se častěji setkáváme s nemocemi cév a srdce, artrózami, cukrovkou, poškozením jater atd. Obezitu provází také zánět a zvýšený oxidační stres.

Do studie bylo zařazeno 60 dívek s nadváhou nebo obezitou. Ty byly rozděleny do dvou skupin. Jedna dostávala kurkumin (500 mg denně) a druhá placebo. Obě skupiny držely mírnou dietu ke snížení hmotnosti. Studie trvala 10 týdnů. Autoři měřili známky zánětu (CRP, IL-6) a také znaky oxidačního stresu (celková antioxidační kapacita /schopnost zvrátit negativní působení oxidačního stresu na buňky a tkáně/, malondialdehyd (vysoce reaktivní sloučenina, která vzniká peroxidací lipidů, tj. reakcí lipidů s volnými radikály, peroxidovány jsou i lipidy buněčných membrán.

Studie ukázala, že léčbě kurkuminem výrazně snižuje známky zánětu, který může zvýšit oxidační stres. Poklesla hladina IL-6 a to z 76,03+/-46,86 na 60,74+/-34,8 během 10 týdnů. U placeba hodnota vzrostla. Dále pak kurkumin zvýšil celkovou antioxidační kapacitu, zatímco u placeba klesla. Hodnoty malondialdehydu se snížily u dívek užívajících kurkumin i u dívek s placebem, ale kurkumin měl mnohem vyšší účinky (u kurkuminu z 143,36 ± 81,69 na 73,78 ± 51,50; u placeba z 121,40 ± 60,13 na 103,23 ± 39,55). Léčba kurkuminem nebyla spojená s nežádoucími účinky. Některé dívky měly mírné bolesti hlavy, které se však samy během léčby ztratily.

Výsledky studie tedy dokazují, že kurkumin má protizánětlivý a antioxidační efekt, čímž chrání organismus před rakovinou a degenerativními procesy.

Saraf-Bank S, Ahmadi A, Paknahad Z, Maracy M, Nourian M. Effects of curcumin supplementation on markers of inflammation and oxidative stress among healthy overweight and obese girl adolescents: A randomized placebo-controlled clinical trial. Phytother Res. 2019 Aug;33(8):2015-2022. doi: 10.1002/ptr.6370.