Čínský herbář
Čeština

Kyselina ganoderické omezuje růst meningiomu

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je dřevokazná jedlá houba, které se však v kuchyni nevyužívá, její konzistence je tuhá a chuť hořká, což je dáno vysokou koncentrací terpenů. Reishi je po tisíce let používána tradiční čínskou medicínou jako léčivý přípravek. Je považována za elixír nesmrtelnosti. Současné studie také ukazují, že Reishi obsahuje bioaktivní látky, které ovlivňují fungování buněk a organismu. Reishi působí na imunitní buňky, snižuje cholesterol i cukr v krvi, ničí nádorové buňky i mnohé infekční patogeny, neutralizuje volné radikály atd.

bolest

V této studii se autoři zaměřili na to, zda Reishi může omezit růst meningiomu. Jedná se o nádor mozkových plen, z pavučnice a prorůstá tvrdou plenou mozkovou. Nádor se postupně zvětšuje a utlačuje okolní tkáně, což způsobuje příznaky, a to dle toho, kde k útlaku dochází. Většinou nádor není zhoubný a stačí jeho odstranění, některé jsou však vysoce rizikové a mohou vzniknout také vysoce maligní formy, tj. meningiosarkomy. U agresivnějších typů meningeomů, které špatně reagují na léčbu je snížená aktivita některých genů, v tomto případě NDRG2, sníží se tak i koncentrace bílkoviny, kterou gen kóduje.

V této studii autoři vybrali právě tento agresivnější typ nádoru. Vzorky získali od 3 pacientů, vytvořili buněčné linie a implantovali nádor zvířatům, ale zjistili, zda na meningiom nějak působí extrakt z Reishi. Přidání 25 mikroM k nádorovým buňkám od pacientů vedlo k zániku buněk, umřely. Ukázalo, že se Reishi zvýšila hodnota NGRG2 bílkoviny. Došlo totiž k aktivaci genu NDRG2. Zatímco nádorové buňky umíraly, pokud se Reishi přidala ke zdravým lidským buňkám, neměla na ně negativní vliv.

V testech na vytvořených buněčných liniích se také prokázala antiproliferační aktivita Reishi, tj. omezila dělení, množení buněk. V pokusech na myších se zjistilo, že po 5týdenní léčbě extraktem došlo ke zmenšení velikosti nádoru, bylo to hodnoceno magnetickou rezonancí. U neléčených myší naopak nádor během 5 týdnů ještě vyrostl a mnohé myši zemřely.

Studie tedy dokládá, že Reishi je velmi slibnou možností, jak řešit meningeomy.

Das A, Alshareef M, Henderson F, et al. Ganoderic acid A/DM-induced NDRG2 over-expression suppresses high-grade meningioma growth. Clin Transl Oncol 2019 Nov 15.