Čínský herbář
Čeština

Lektiny z hlívy ústřičné v léčbě hepatitidy B

Běžně se s ní setkáváme v obchodech, ale i volné přírodě. Hlíva své jméno získala dle své podoby, připomíná ústřici. Hlíva není jen chutná, ale co více i zdravá. Mnohé pokusy, včetně klinických studií, potvrdily, že hlíva moduluje aktivitu imunitního systému, snižuje lipidy a cukry v krvi, je silným antioxidantem, působí protirakovinně atd. Má také antimikrobiální účinky. V této studii ji autoři využili v boji proti hepatitidě B. Hepatitida B je chronická jaterní infekce, která je velmi těžko léčitelná, často přechází do cirhózy jater či rakoviny jater. Sice již dnes existuje očkování, ale přesto jsou lidé, kteří se infekcí nakazí. Léčba je náročná a často nedostatečná, infekci nevymýtí a imunitní systém je k této infekci „tolerantní“, nezapojuje se.

 

hlíva ústřičná

 

Lektiny z hub by však mohly pomoci, proto autoři využili lektiny, které získali právě z hlívy. Lektiny totiž modulují aktivitu imunitního systému, který by se mohl obrátit proti viru a zničit ho. Aktivují a jakým způsobem lektiny aktivují imunitní buňky? Tyto otázky se autoři snažili zodpovědět. V pokusu využili myši, které nakazili virem hepatitidy B. Nakaženým myším pak podávali lektiny z hlívy společně s virovým antigenem či využívanou vakcínou proti hepatitidě. U těchto myší došlo ke zlepšení stavu. Ukázalo se, že roste množství protilátek proti hepatitidě B. Dochází k nárůstu produkce cytokinů, které posilují imunitní odpověď. Jednalo se o cytokiny, které tvoří T lymfocyty. Ty totiž byly podáním lektinů z hlívy aktivovány. Autoři dále zkoumali, jak došlo k aktivaci T lymfocytů. Došlo k tomu, že je to díky aktivaci dendritických buněk, kdy se lektiny vážou na jejich receptory, a to na TLR6. Tím je aktivují a dodají jim možnost stimulovat a aktivovat také T lymfocyty, které dále aktivují B lymfocyty, aby produkovaly nutné protilátky.

Podání lektinů tedy přeruší toleranci k infekci ze strany imunitního systému. Posílí aktivitu imunitního systému, který se obrací proti viru. Dochází tak k odstraňování viru z jater, tedy k postupné úzdravě.

 

https://www.nature.com/articles/s41598-017-06261-5