Čínský herbář
Čeština

Maitake a protinádorová imunita

Roste ve velkých trsech u kořenů listnatých stromů, pařezů atd. Díky tomu, že roste v trsech, může její velikost i váha dosahovat velkých hodnot, i několik desítek kilo. V Asii je tato houba využívána v rámci tradičních medicín k řešení mnoha zdravotních obtíží.  Maitake je také testována současnými vědeckými postupy. Je prokázáno, že má imunomodulační, protiinfekční, protirakovinné, antioxidační, cholesterol a cukry snižující účinky.

Tato studie byla vytvořena k odhalení účinků α-glukanu, YM-2A, který byl z Maitake izolován. Jedná se o vysoce rozvětvený polysacharid (α-1,6, α-1,4 glukan). U tohoto glukanu bylo prokázáno, že má protivirové účinky.

 

maitake_imunity

 

Nádorová onemocnění jsou jednou z nejčastějších předčasných příčin smrti u lidí. Jsou v populaci stále častější, naštěstí již dnes mnohé z nich neznamenají rozsudek smrti, ale léčba může být velmi náročná a poškozující. Hledají se tedy co nejúčinnější a nejšetrnější přístupy, které by umožnily rakoviny vyléčit.

Autoři podávali myším YM-2A s potravou a sledovali, zda dojde k zastavení růstu nádoru, zda se zvýší počet myší, které přežijí. Myší měly rakovinu tlustého střeva nebo melanom.

Studie prokázala, že podávání YM-2A zvyšuje imunitní odpověď namířenou proti nádorovým buňkám, dochází k nárůstu aktivity T lymfocytů, a to CD4, tak i CD8, narůstá koncentrace imunitní reakci posilujících cytokinů, např. INF-γ. CD8 T lymfocyty byly ve větším množství nalezeny v lymfatických uzlinách, do kterých šla míza z oblasti nádorů. U myší došlo k omezení růstu nádoru. Tedy u nemocných myší, které dostávaly 5 mg YM-2A došlo k výraznému zpomalení růstu obou nádorů a také se zvýšily počty myší, které přežily, oproti těm myším, které glukan nedostávaly.

Při testování na buněčných kulturách se ukázalo, že Ym-2A přímo aktivizuje imunitní buňky ve slezině i v břišní dutině (myeloidní buňky a makrofágy), podobný efekt má také na dendritické buňky v kostní dřeni. Stimuluje také imunitní buňky ve střevě, což je přínosné právě v případě střevních malignit.

Výsledky tedy ukazují, že YM-2A by bylo možné využít jako imunoterapii při léčbě nádorových onemocnění.

Masuda Y, Nakayama Y, Tanaka A, Naito K, Konishi M. Antitumor activity of orally administered maitake α-glucan by stimulating antitumor immune response in murine tumor. PLoS One. 2017 Mar 9;12(3):e0173621.