Čínský herbář
Čeština

Maitake ovlivní hodnoty tuků a střevní mikroflóru

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) patří po dlouhá staletí k velmi populárním houbám, a to hlavně v Asii. Maitake je nedílnou součástí tradiční čínské medicíny. V Asii se též nazývá tančící houba, a to proto, že její nález byl důvodem k oslavě a tanci. Jak již český název Maitake napovídá, plodnice má trsnatý charakter a může být obrovská a vážit i desítky kilogramů. Podobně jako mnohé další medicinální houby, je i Maitake dřevokazná a živiny získává ze svého hostitele, kterými jsou nejčastěji listnaté stromy. Maitake je již dlouhou dobu vědecky zkoumána, a to jak po stránce složení, tak jejích účinků. Prokázalo se, že má vliv na správné fungování imunitního systému, snižuje hladinu cholesterolu, má protirakovinné a protimikrobiální účinky, zpomaluje degenerativní procesy díky neutralizaci volných kyslíkových radikálů a mnoho dalšího.

bacteria

 

V této studii autoři testovali, zda Maitake ovlivňuje také střevní mikroflóru. Střevní mikroflóra je nyní velké téma, a ne nadarmo. Ukazuje se, že hraje velmi důležitou roli v našem zdraví. Nemá tedy vliv jen na naše střevo a trávení, ale ovlivňuje také naši hmotnost, imunitní systém, dokonce i psychiku. Mít zdravou střevní mikroflóru je tedy důležité. Její složení může změnit způsob stravování, množství pohybu, léky, které užíváme a mnoho dalšího. Střevní mikroflóra je zjednodušeně řečeno populace bakterií (virů a také plísní) v našem střevě, která obsahuje velké množství různých bakteriálních druhů, některé jsou při přemnožení patogenní. Střevní bakterie pomáhají rozkládat snědenou potravu, produkovat některé substance atd.

Autoři vytvořili 95% etanolový extrakt z Maitake (GF95) a sledovali, jaký má vliv na metabolismus (přeměnu a využití tuků) a také na složení střevní mikroflóry. K tomu využili myší model. Myši krmili vysokotučnou dietou, části z nich pak podávali GF95. U myší, které dostávaly Maitake, byla na konci pokusu nižší tělesná hmotnost, nižší hodnoty celkového cholesterolu, triglyceridů a LDL, ani játra nebyla tak zatížena tuky, jak to bylo patrné u stejných myší, které však nedostaly GF95. Toto autorům nestačilo a rozhodli se podívat ještě „hlouběji“ a odhalit, jak GF95 působí. Ukázalo se, že zvyšuje expresi mRNA genů, které jsou zapojeny do metabolismu tuků. Konzumace GF95 také výrazně zvýšilo produkci žlučových kyselin a také došlo k nárůstu jedné bakteriální populace v mikroflóře, a to rodu Butyricimonas (např. u lidí a zvířat s roztroušenou sklerózou je zachycen pokles těchto bakterií). Tyto bakterie jsou spojené s produkcí krátkořetězcových mastných kyselin v tlustém střevě.

Pan YY, Zeng F, Guo WL, Li TT, Jia RB, Huang ZR, Lv XC, Zhang J, Liu B. Effect of Grifola frondosa 95% ethanolextract on lipid metabolism and gut mikrobiota composition in high-fat diet-fedrats. Food Funct 2018 Nov 07.