Čínský herbář
Čeština

Maitake proti Alzheimerově nemoci

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) je jedlá velmi chutná dřevokazná houba, se kterou se velmi snadno pracuje v kuchyni. Maitake je typická tím, že její plodnice je tvořena shluky malých hnědo-šedých lžičkovitě tvarovaných kloboučků, které vyrůstají z jednoho společného větvícího se třeně. Celá plodnice tak může vážit i několik desítek kilogramů. Maitake byla a je používána tradiční čínskou medicínou k řešení zdravotních obtíží. Je k dostání čerstvá, sušená i v podobě potravních doplňků. Výsledky současných studií potvrzují dávné znalosti mistrů čínské medicíny. Maitake má farmakologické účinky. Dokáže regulovat funkce imunitního systému, snižuje hodnoty krevního cukru a tuku i oxidačního stresu, zabíjí nádorové buňky i infekční patogeny atd.

reishi_alzheimerI

V této studii se autoři snažili zjistit, zda by mohlo být podávání Maitake přínosem u neurodegenerativních onemocnění, zda může zlepšit mozkové funkce a snížit tvorbu a ukládání beta amyloidu v mozkové tkáni, např. u Alzheimerovy nemoci. Alzheimerova nemoc je spojená s produkcí beta amyloidu, která vytváří plaky, které jsou toxické pro neurony a zabíjí je, dochází ke snížení počtu neuronů, rozvíjí se zánět, zvyšuje se oxidační stres atd. To vede k poklesu mentálních funkcí, narušení až ztrátě paměti, schopnosti se učit, ke zmatenosti, dezorientaci, problémům s řečí atd.

Autoři vytvořili myší model Alzheimerovy nemoci. Využili jak myši zdravé, jako kontrolní skupinu, tak myši nemocné. Části z nich podávali polysacharidy z Maitake v různých dávkách (5, 10 a 20 mg/kg) a část dostávala solný roztok. Byly sledovány a hodnoceny změny v chování a schopnosti prostorového učení a rozhodování. Polysacharidy z Maitake léčené nemocné myši měly v testech výrazně lepší výsledky v porovnání s nemocnými neléčenými myšmi. Zlepšila se schopnost učení i paměť. Výsledky léčených myší byly téměř shodné s myšmi zdravými.

Byly zkoumány také vzorky mozku myší. Léčba Maitake byla spojená se snížením tvorby a ukládání beta amyloidu v mozkové tkáni. Polysacharidy chránily nervové buňky před poškozením. Jejich počet se nesnížil. Opačná situace byla u nemocných neléčených myší, kde mnoho neuronů podlehlo buněčné smrti, tj. došlo ke snížení jejich počtu, a také byl vyšší počet i rozsah amyloidových plaků. Důležité také bylo, že léčba Maitake vedla k aktivaci a akumulaci mikroglií (imunitních buněk, které patří mezi makrofágy) okolo amyloidových plaků. Mikroglie je uměly narušit a pohlcovat odštěpené části amyloidů (fagocytovat je), došlo tedy k odstraňování amyloidu.

Výsledky naznačují, že polysacharidy z Maitake mají potenciál mírnit příznaky Alzheimerovy nemoci, zlepšují schopnost prostorového učení i paměť, navíc omezují vznik patologických změn v mozkové tkáni způsobené ukládáním amyloidu.

 

Yao Bai et al. A Maitake (Grifola frondosa) polysaccharide ameliorates Alzheimer's disease-like pathology and cognitive impairments by enhancing microglial amyloid-β clearance.  RSC Advances 9(64):37127-37135