Čínský herbář
Čeština

Maitake proti cukrovce a poškození ledvin

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) je zajímavá houba, která roste u bází listnatých stromů a plodnice vytváří mohutný trs, který může mít i desítky kilogramů. Maitake je známá hlavně v Asii, kde ji tradiční čínská medicína po staletí využívá k řešení mnoho zdravotních obtíží. S Maitake bylo provedeno velké množství pokusů, které dokládají, že obsahuje velké množství biologicky aktivních látek, které mohou ovlivnit fungování těla. Maitake posiluje imunitní systém, neutralizuje kyslíkové radikály, působí protinádorově, ale její velká síla spočívá ve snižování hodnot cholesterolu a cukrů v krvi.

cukrovka-priznaky

Cukrovka, zvláště pak typ II, je stále rozšířenější. Zvýšené hodnoty krevního cukru poškozují cévy, nervy i tkáně. Pacienti s cukrovkou mívají problémy s očima, hojením ran a také jsou velmi časté nemoci ledvin a jejich selhávání. Pacienti končívají na dialýze a stávají se čekateli na transplantaci.

Autoři se rozhodli zjistit, zda by pacientům mohla pomoci také Maitake.

Vytvořili tedy studii, v níž využili krysy. Těm podali látku streptozocin, která způsobuje stav stejný jako cukrovka. Část pokusných krys pak dostávala metformin (v klinické praxi užívané antidiabetikum), část také Maitake. U léčených krys došlo k poklesu glukózy v krvi, což naznačuje, že má Maitake hypoglykemizující účinky. Dále se prokázalo, že Maitake mění také krevní hodnoty kreatininu, urey a dusíkatých látek. Ty se v krvi zvyšují v případě, když dochází k narušení funkce ledvin, které je nejsou schopné vyloučit. Naopak došlo ke snížení úniku albuminu (krevní bílkovina) do moči. Poškozené ledviny by ji neměly propustit, nemocné jej však propustí. Užívání Maitake bylo spojené se zlepšením funkce ledvin.

To však nebylo vše, cukrovka je spojená také s chronickými zánětem a zvýšeným oxidačním stresem. Podávání Maitake působilo protizánětlivě, snížily se hodnoty prozánětlivých cytokinů, např. IL-2, IL-6, TNF alfa atd. Došlo také ke snížení oxidačního stresu. Maitake zvýšila aktivitu enzymů, které umí neutralizovat volné kyslíkové radikály, tj. glutation peroxidáza, superoxiddismutázu, kalatáza atd. I díky neutralizaci volných radikálů se omezí zánět. Volné radikály totiž stimulují imunitní systém, navíc také poškozují buněčné membrány i buněčnou DNA.

Studií se podařilo prokázat, že Maitake má výrazný pozitivní vliv na diabetické krysy. Nejenže snižuje hodnoty krevního cukru, ale ochraňuje také ledviny, tlumí patologické záněty a snižuje oxidační stres.

Kou LDu MLiu PZhang BZhang YYang PShang MWang X. Anti-Diabetic and Anti-Nephritic Activities of Grifola frondosa Mycelium Polysaccharides in Diet-Streptozotocin-Induced Diabetic Rats Via Modulation on Oxidative Stress. Appl Biochem Biotechnol. 2019 Jan;187(1):310-322. doi: 10.1007/s12010-018-2803-6.