Čínský herbář
Čeština

Posílení imunity pomocí extraktu z Maitake s Shiitake

Ať už se jedná o β-glukany, či α-glukany. Skupina glukanů je velmi pestrá a tyto polysacharidy se od sebe liší různým počtem glukozových molekul a rozvětvením aj.

maitake-shiitake-imunita-posileni-extraktVědecké výzkumy týkající se glukanů se začaly provádět na glukanech izolovaných z Saccharomyces cerevisiae. Již tehdy se podařilo potvrdit, že posilují funkce imunitního systému.  Nezůstalo však jen u toho a přibývaly důkazy o tom, že snižují stres, hladinu cukru a cholesterolu v krvi, podporují zlepšení ulcerózní kolitidy aj. Krom kvasinek jsou na glukany bohaté též houby.

Maitake a Shiitake jsou dobře známé svým imunostimulačním potenciálem. Často jsou ovšem testy prováděny in vitro nebo je preparát podáván nitrožilně a výsledky tak nemusí odpovídat skutečnosti, tedy tomu, jak extrakt působí v živém těle.

Proto si vědci v této studii zvolili postup založený na použití myší, kterým se dvakrát denně po dobu 14 dní podával přípravek z Maitake, který obsahoval hlavně β-glukany, přípravek z Shiitake bohatý na α-glukany nebo aktivní hexosová směs (AHCC ‒ active hexose correlated compound), která je taktéž bohatá na α-glukany .

Zkoumanými parametry se stala fagocytóza, tedy schopnost pohlcení cizorodých i tělu vlastních částic, např. z umírajících buněk, aktivita NK (natural killer) buněk, produkce cytokinů a hladina zánětového markeru CRP.

Výsledek ukázal, že jednotlivé substance samostatně vykazovaly jisté účinky, ty houbové pak vyšší než AHCC, přičemž Maitake měla vyšší účinnost než Reishi, ale skutečně výrazného efektu bylo dosaženo při podávání kombinace přípravku z Maitake a Shiitake.

Došlo tak k zvýšení aktivity NK buněk, které začaly produkovat více cytokinů, které posilují imunitní odpověď, IL-6, IL-12 a IFN-γ. Podobně se zvýšila fagocytární aktivita u neutrofilů a monocytů. Naopak nedošle ke změnám v koncentraci CRP.

I tato studie potvrdila, že podávání preparátů z hub posiluje a umocňuje aktivitu imunitního systému, což je prospěšné v případě obranných reakcí proti infekci či bojí s nádorovými buňkami.

 

 

Zdroj:

 

Vetvicka V., Vetvickova J. Immune-enhancing effects of Maitake (Grifola frondosa) and Shiitake (Lentinula edodes) extracts. Ann Transl Med. 2014;2(2):14.