Čínský herbář
Čeština

Maitake společně s chemoterapií zvyšuje účinnost léčby

Maitake (trsnatec lupenitý, Grifola frondosa) je houba známá hlavně v Asii. Je typická tím, že roste v trsech, jak již její český název napovídá. Houba tam může mít i hmotnost více než 10 kilogramů. Houba je velmi ceněná, neboť se tisíce let využívá v tradiční čínské medicíně. Dle toho je v Asii známá i jako tančící houba, jelikož její nalezení bylo provázeno radostným tancem. Maitake je podrobována i vědeckému zkoumání a bylo odhaleno, že má mnoho různých účinků. Díky obsahu mnoha bioaktivních sloučenin Maitake zvyšuje aktivitu imunitního systému, je prevencí vzniku civilizačních nemocí, snižuje oxidační stres, zabíjí nádorové buňky i mnohé patogeny. Maitake je velmi úspěšná ve snižování lipidů v krvi a také působí proti cukrovkově.

rakovina-1

V této studii se autoři zaměřili na to, zda je možné pomocí Maitake zvýšit účinnost léčby nádorových onemocnění. Často se setkáváme s tím, že jsou nádorové buňky buď na léčbu rezistentní, nereagují na ni, nebo je nutné podávat velké dávky, aby se dosáhlo potřebné koncentrace v nádorové tkáni, což vede také k poškození zdravých buněk.

Autoři kombinovali Maitake s 5 fluorouracilem, který je standardním chemoterapeutikem u myší, které měly karcinom jater. Těm podávali buď látky samotné, nebo v kombinaci.

Pokud se k 5 fluorouracilu přidala Maitake, výrazně se zvýšila účinnost. Jak se ukázalo, bylo to dáno i tím, že Maitake posílila aktivitu imunitního systému, zvýšila se koncentrace látek, které jsou uvolňovány z imunitních a dalších buněk a podporují množení a aktivitu imunitních buněk, které pak mohou bojovat s nádorem. Jednalo se o IL-2 a TNF alfa.

Je tedy patrné, že přidání Maitake zvyšuje účinnost 5 fluorouracilu, který snižuje aktivitu imunitního systému, zatímco Maitake jej posiluje.

Tohoto poznatku by mohlo být využito také v klinické praxi. Výhodou pak je, že Maitake nepůsobí toxicky a díky jejímu působení by se mohly snížit dávky toxického 5 fluorouracilu.

Mao GH, Zhang ZH, Fei F, Ding YY, Zhang WJ, Chen H, Ali SS, Zhao T, Feng WW, Wu XY, Yang LQ. Effect of Grifola frondosa polysaccharide on anti-tumor activity in combination with 5-Fu in Heps-bearing mice. Int. J. Biol. Macromol. 2018 Oct 17.