Čínský herbář
Čeština

Maitake zlepšuj paměť poškozenou stářím, a to díky antioxidačním účinkům

Jak už český název naznačuje, tato houba vytváří obrovské trsy, takže plodnice může vážit i více než 10 kg. Maitake je po dlouhá staletí vysoce ceněná v Asii, kdy ji k léčbě mnoha nemocí využívána tradiční čínskou medicínou. V současnosti jsou k dispozici výsledky mnoha pokusů, studií, které dokládají, že Maitake má imunomodulační, protirakovinné, cholesterol a cukry snižující účinky, je též silným antioxidantem, což bylo využito i v této studii.

 

maitake_demence

 

Využili Maitake k léčbě narušení paměti u stárnoucích krys. 20měsíčním krysám autoři po 8 týdnů podávali polysacharidy z Maitake. Poté provedli testy, které měly určit, zda podávání vylepšilo mozkové funkce. Jednalo se o test, ve kterém jde hlavně o prostorovou orientaci, schopnost nalézt cestu, udržet směr. Prostorová paměť a orientace bývají např. u Alzheimerovy nemoci narušeny nejdříve.

Podávání polysacharidů z Maitake výrazně zlepšil paměť stárnoucích krys a díky dalším testům se ukázalo, že zmírňuje změny přímo na mozkové tkáni způsobené stárnutím. Ve vzorku mozkové tkáně bylo méně degenerativních změn. Došlo totiž k výrazné zvýšení antioxidačních schopností v mozkové tkáni. Volné radikály totiž přímo poškozují nervové buňky, ale také vytvářejí zánětlivé prostředí. Zánět samozřejmě dále poškozuje mozkovou tkáň. Díky Maitake se zvýšila aktivita enzymů, které volné radikály neutralizují, tj. glutation peroxidázy, superoxiddismutázy, katalázy atd., naopak poklesla koncentrace oxidu dusíku a malondialdehydu, který ukazuje na to, že je přítomen oxidační stres. Malondialdehyd totiž vzniká při reakci lipidů buněčných membrán a volnými radikály, dochází tak k peroxidaci lipidů a poškození buněčné membrány. Tento antioxidační účinek polysacharidů z Maitake má i klinický výstup, tj. u krys se zlepší funkce stárnoucího mozku.

Tento poznatek by mohl být zužitkován také v klinické praxi.

 

Chen Z, Tang Y, Liu A, Jin X, Zhu J, Lu X.Oral administration of Grifola frondosa polysaccharides improves memory impairment in agedrats via antioxidant action. Mol Nutr Food Res. 2017 Jul 28.