Čínský herbář
Čeština

Maitake zvyšuje protinádorový efekt vakcíny z dendritických buněk

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý, tančící houba, hen of the wood fungus) je chorošovitá parazitická/saprofytická houba rozkládající dřevo. Roste na odumřelých nebo umírajících listnatých stromech, hlavně pak u bází dubů. Plodnice Maitake vytváří trsy, které jsou složené z překrývajících se kloboučku, takže vypadají jako peří slepice, z této podobnosti vychází anglický název Maitake. Maitake je po dlouhá staletí používána tradiční čínskou medicínou pro celkové upevnění zdraví a vitality, je však také používána k léčbě různých nemocí. Současné vědecké pokusy také dokládají, že Maitake posiluje imunitní systém, snižuje hladiny krevního cukru a tuků, zabíjí nádorové buňky i mnohé infekční patogeny.

vakcína

Cílem této studie bylo zjistit, zda je možné využít Maitake pro posílení protinádorových účinků vakcín z dendritických buněk.

Dendritické buňky hrají klíčovou roli v prezentaci antigenů. Dendritické buňky pohlcují patogeny, nádorové buňky, antigeny, které zpracují a rozloží na menší fragmenty, které „vystaví“ na svém povrchu, kde je rozpoznávají T lymfocyty. Dendritické buňky, které vystaví antigeny nádorových buněk, aktivují T lymfocyty, které jsou specifické právě pro tyto antigeny a to posílí jejich schopnost nádorové buňky najít a zabít.

Nádorové buňky jsou schopné tlumit aktivitu imunitního systému, nastavit toleranci. Je tedy nutné imunitní systém posílit, aby proti nádorovým buňkám začal bojovat.

Vědci vytvořili vakcíny z dendritických buněk, které získají od pacienta, ty pak inkubují a antigenem nádorových buněk a dendritické buňky a antigeny na povrchu vrátí pacientům do krevního oběhu, tato vakcína pak posiluje protinádorovou aktivitu imunitního systému.

V této studii autoři nejprve testovali vliv polysacharidů z Maitake na dendritické buňky. Ukázalo se, že díky jejich vlivu jsou dendritické buňky aktivovány, lépe pohlcují a prezentují antigen a úspěšněji aktivují protinádorové T lymfocyty.

Další část studie se prováděla na myších s rakovinou tlustého střeva nebo melanomu. Dostávaly vakcíny z dendritických buněk, které nesly antigeny z nádorů, jedna skupina myší dostala vakcínu, v níž byly dendritické buňky vystaveny vlivu Maitake. Maitake posílila vliv vakcíny. Došlo k výraznému zpomalení růstu nádorů, došlo také k prodloužení života nemocných myší. Když se provedly podrobnější testy, odhalilo se, že vakcína kultivovaná s Maitake zvýšila počet T lymfocytů a produkci cytokinů (INF gama), takže protinádorová imunita byla posílená.

Touto studií se podařilo potvrdit, že polysacharidy získané z Maitake zvyšují terapeutický efekt vakcíny z dendritických buněk proti tlustému střevu a melanomu, zdá se tedy, že je to slibný kandidát pro protinádorovou imunoterapii.

Masuda Y, Nakayama Y, Mukae T, Tanaka A, Naito K, Konishi M. Maturation of dendritic cells by maitake α-glucan enhances anti-cancer effect of dendritic cell vaccination. Int. Immunopharmacol. 2018 Dec 23.:408-416.