Čínský herbář
Čeština

Medicinální houba Agaricus blazei Murrill a leukémie

Další skvělé zprávy o neuvěřitelných zdravotních účincích medicinálních hub, které dokážou stimulovat imunitní systém. Nedávné vědecké studie prováděné na zvířatech ukazují, že medicinální houba Agaricus blazei Murrill nám může pomoci s leukémií.

Vědečtí pracovníci (Lin JG, Fan Mj a kol.) z čínské lékařské university China Medical University v Taichungu na Taiwanu podávali perorálně extrakt medicinální houby Agaricus blazei Murrill myším, které měly WEHI-3 leukémii. Hlavní pohnutkou pro tuto studii byl fakt, že medicinální houba Agaricus blazei Murrill vykazovala protinádorové účinky a stimulování imunitního systému.

Důležitým rysem tohoto typu leukémie je zvětšení sleziny a jater.

Medicinální houby Agaricus blazei Murrill podporují činnost přirozených zabíječů (NK buněk)


356752-25615-38Výsledky byly velmi slibné. Ve srovnání s kontrolní skupinou vykázaly T-buňky izolované ze sleziny myší, jimž byly podávány medicinální houby, zvýšené množení T- buněk. T- buňky, neboli T- lymfocyty, patří do skupiny bílých krvinek známých jako lymfocyty ahrají klíčovou roli v buněčné imunitě.  Medicinální houba Agaricus Blazei Murill také snížila hmotnost sleziny a jater – čím větší dávka medicinální houby, tím větší snížení hmotnosti. Tato medicinální houba také podpořila pomocí makrofágů/monocytů přirozenou činnost NK buněk (přirozených zabíječů) a fagocytózu – a to různým způsobem v závislosti na dávce. Reakce NK buněk vůči virem napadeným buňkám a při tvorbě nádoru je poměrně rychlá: nastává přibližně 3 dny po infekci.

Tým vědeckých pracovníků dospěl k opatrnému závěru, že tekutý extrakt medicinální houby Agaricus blazei Murrill  má tendenci podporovat stimulaci bílých krvinek a řídit imunitní reakci myší s leukémií.

Trpíte-li leukémií, měli byste okamžitě začít užívat extrakt z medicinální houby Agaricus blazei Murrill? Možná ano, možná ne! Přestože existuje velké množství vědeckých důkazů, že medicinální houby a jejich klíčová složka beta glukan pomáhají lidem v boji proti rakovině a umožňují jim stimulovat svůj imunitní systém, měli byste vždy užívání konzultovat se svým lékařem. Někteří lidé jsou totiž na houby alergičtí. Pokud jste tedy houby nikdy předtím neužívali, musíte nejprve zjistit, nejste-li alergičtí. 

Podle našich zkušeností není v severní Americe medicinální houba Agaricus blazei Murrill v tekuté formě v obchodech se zdravou výživou běžně v prodeji.  Je však dostupná na internetu. Někteří zastánci hub tvrdí, že extrakty medicinální houby Agaricus blazei Murrill z Brazílie nebo Taiwanu, kde houby rostou ve volné přírodě, jsou účinnější, než ty vypěstované v USA nebo Kanadě. V důsledku předpisů amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) a kanadského Ministerstva zdravotnictví, je však obtížné dovážet extrakty medicinálních hub z jiných zemí, protože jsou (podle směrnic FDA) považovány za potravinářské výrobky.

Zdroje:http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22637937

http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_killer_cell

Medicinal Mushroom Information Center - http://medicinalmushroominfo.com

Informace uvedené na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s lékařem.