Čínský herbář
Čeština

Medicinální houby a nervové buňky

Vykazují mnoho účinků ‒ imunostimulační, protirakovinné, antidiabetetické, hypolipidemické, energizující aj.

Nervové buňky jsou velmi citlivé na poškození. Existuje velké množství nemocí, při nichž dochází k úbytku neuronů, snižování počtu neuronálních synapsí, ale jsou i stavy, kdy dochází k poškození nervů, např. úrazy, při nichž dojde k přetětí, rozdrcení nervu.

brain-matters1Vědci si tedy kladou otázku, zda je možné a čím stimulovat růst a obnovu neuronů.

Vzhledem k šíři účinků medicinálních hub, byli vybráni zástupci a sledoval se jejich stimulační efekt na růst neuritů, nervových výběžků, u buněk myšího neuroblastomu, včetně cytotoxicity k  buňkám. Těmi vybranými houbami byly: Ganoderma lucidum, Lignosus rhinocerotis, Pleurotus giganteus, Grifola frondosa, z nich byly vytvořeny vodné extrakty, a Cordyceps militaris, který byl využit v podobě etanolového extraktu.

Vědci dle výsledků došli k závěru, že využité houbové extrakty, které přidávali k buněčné kultuře myším embryonálních fibroblastů a buňkám neuroblastomu, nemají cytotoxické účinky.

Další poznatky již zahrnovaly údaje o vlivu houbových extraktů na růst nervové buňky. Všechny vytvořené extrakty dokázaly podpořit růst neuritů, jak ukázala nově vzniklá neurofilamenta, což se sledovalo pomocí fluorescenčních technik. Růst se tak zvýšil u všech o více než 30 %. Extrakty z hub se tak staly účinnějšími než nervový růstový faktor, jenž byl k buněčné populaci také přidáván jako pozitivní kontrola. Nejúčinnějším stimulantem byla Ganoderma lucidum. Máme-li to vyjádřit v délce, tak průměrná délka neuritů nervových buněk byla v kultuře buněk stimulovaných nervovým růstovým faktorem 78.58 ± 18.6 μm, zatímco v kultuře buněk stimulovaných Ganodermou až 121.51 ± 28.6 μm.

Urychlení a podpora růstu nervů je nesmírně důležitá u úrazů poškozujících nervy, ale také u degenerativních nemocí, které nervové buňky poškozují. Podpora životaschopnosti i růstu je tedy velmi důležitým jevem.

 

 

 

Zdroj:

Phan CW, David P, Naidu M, Wong KH, Sabaratnam V.Začátek formuláře Neurite outgrowth stimulatory effects of culinary-medicinal mushrooms and their toxicity assessment using differentiating Neuro-2a and embryonic fibroblast BALB/3T3. BMC Complement Altern Med. 2013;13:261.