Čínský herbář
Čeština

Medicinální houby pro sportovce

Medicinální houby pro sportovce

Medicinální houby jsou jednat po tisíce let využívána tradiční čínskou medicínou k léčbě mnoha nemocí, a jednak jsou také v hledáčku současné vědy. Je zkoumáno jejich přesné složení, nalézány bioaktivní látky, které mají mnoho účinků. Ačkoli studie probíhají hlavně in vitro, tj. v laboratořích na buněčných kulturách, je i mnoho studií na zvířatech a klinických studií s nemocnými či zdravými dobrovolníky.

 Mezi účinky medicinálních hub mnohými dominuje schopnost modulovat imunitní reakce, neutralizovat volné kyslíkové radikály, snižovat hladinu cukrů a tuků v krvi, zabíjet rakovinné buňky i mnohé infekční patogeny.

U mnohých hub pak byly zaznamenány i účinky, které mohou být prospěšné pro vrcholové i rekreační sportovce. Existují studie, jejichž výsledky prokazují, že užívání medicinálních hub zvyšuje výkonnost, oddaluje nástup únavy a urychlují regeneraci po výkonu. Tyto účinky byly zaznamenány u Cordycepsu (C. sinensismilitaris, Reishi, hlívy, AgaricuCoriolu.

 

runners

 

 

Studií, v nichž jsou zapojeni dobrovolníci, je málo. Překážkou jsou etické normy, nutnost schvalování komisemi.

Studie na zvířatech

Studie zachycující vliv podávání hub na fyzickou kondici jsou prováděny nejčastěji na krysách a myších, stejně jako jiná testování, např. léčiv, která pak pokračují v klinických studiích. Výsledky na hlodavcích dávají tušit, že stejného efektu, s vyšší dávkou, by bylo dosaženo u člověka.

Pokusy probíhají většinou tak, že testovaná zvířata jsou rozdělena do skupin, jedna dostává placebo a druhá houbu (určitou dávku) po určitou dobu. Výsledky jsou srovnány jak mezi jednotlivými zvířaty (hodnoty na počátku a na konci), tak mezi skupinami. Hodnotí se, zde je podávání houby účinnější než placebo.

Mezi takto testované houby patří i Coriolus. Pokusným myším se podávaly různé dávky (0, 615, 1230 nebo 3075 mg/kg/den). Hodnotila se svalová síla, výdrž při plavacím testu, hodnoty laktátu, amoniaku, glukózy a kreatin kinázy po fyzické zátěži. Svalová síla u myší, které dostávaly Coriolus vzrostla až 1,23x. Po 15 minutách plavání byly hodnoty laktátu u myší s Coriolem nižší až o 41 % (dle dávky), stejně tak byly nižší i hodnoty kreatinkinázy, cca o 13 %.

Dále pak jsou výsledky z pokusů s Cordyceps militaris, kdy myší dostávaly zrní bez nebo obohacené C. militaris v různé dávce. U myší, které dostávaly C. militaris, se prodloužila doba, po kterou byly schopné usilovně plavat, byly nižní hodnoty kyseliny mléčné, kreatinkinázy, nižší byly též hodnoty, které by ukazovaly na oxidační stres (malondialdehydu). Došlo k nárůstu zásobního glykogenu. Podobného, resp. shodného, výsledku dosáhli i další autoři. Testována byla také Chaga. Myši dostávaly buď placebo, nebo Chagu v různých dávkách. Na konci podávání byl proveden plavací test. Myši ze skupin, které dostávaly Chagu, vydržely plavat déle, a po 30minutovém plavání měly nižší hodnoty laktátu v krvi a vyšší koncentraci glykogenu ve svalech a játrech.

Zajímavou houbou, která má schopnost podpořit kondici, je také Reishi. Můžeme zmínit dva z pokusů, které s ní proběhly na myších. Díky podávané Reishi se snížila oxidační stres související s fyzickou námahou a také měla Reishi imunomodulační efekt. Dlouhodobá nadměrná fyzická zátěž může paradoxně vést k oslabení imunitního systému, naruší se funkce jak vrozeného imunitního systému, tak získaného, což ovšem dokáže podávání Reishi zvrátit a i přes pokračující zátěž normalizuje imunitní hodnoty, které u myší s placebem klesají. Pozitivně působí také MaitakeHericium.

 

tennis

 

 

Citace 1–9

Testování na dobrovolnících

Pokusy na hlodavcích jsou zajímavé, ale existují i studie, do kterých byly zařazeni dobrovolníci.

Tyto pokusy jednoznačně preferují Cordyceps. Ten byl testován např. na členech profesionálního cyklistického týmu. Členům byl podáván Cordyceps doplněný dalšími antioxidanty, preparáty užívali 6 týdnů a během té doby došlo k redukci respiračního výměnného kvocientu (ukazatel svalové oxidační kapacity k zisku energie, s dobrou trénovaností kvocient klesá). Dochází u nich také k poklesu koncentrace laktátu, a to minimálně o 33 %. Po dobu výkonu převládá aerobní metabolismus. S poklesem kumulace laktátu ve svalech se také snižuje doba nutní k regeneraci po výkonu. Další studie využívající Cordyceps probíhala u osob trénujících ve vysokohorském prostředí. Zde se potvrdilo, že zvyšuje jak výdrž, tak zlepšuje adaptaci na tyto náročné podmínky. To je dáno tím, že se snižuje aktivita parasympatiku, a naopak dochází k nárůstu počtu erytrocytů a nárůstu koncentrace hemoglobinu, přitom se ale nemění produkce erytropoetinu (EPO). Sportovci tak méně trpí nedostatkem kyslíku, který ve vysokých nadmořských výškách panuje.

Cordyceps však nebyl testován jen na sportovcích, ale také na starších dobrovolnících, kteří netrpěli žádnou vážnější nemocí. I oni byli vystaveni fyzické zátěži a porovnávali se vybrané hodnoty před zahájením podávání Cordycepsu a na konci jeho podávání. U dobrovolníků se zvýšila výdrž, oddálil se nástup únavy, tedy doby, kdy se začal kumulovat ve svalech laktát a metabolismus přešel na anaerobní.

Zmíníme ještě jednu studii, do níž byli zařazeni nesportující muži se sedavým zaměstnáním. Užívání Cordycepsu 2 týdny vedlo ke zlepšení využití kyslíku svaly, zvýšila se aerobní kapacita a poklesly hodnoty laktátu po zátěži. Podávání Cordycepsu také zvýšilo hladiny adrenalinu při zátěži, ten podporuje aktivitu.

 

sport

 

 

Reishi byla též krom hlodavců testována i na dobrovolnících, testování probíhalo na dobře trénovaných cyklistech. Těm byla podávána kombinace CordycepsuReishi. U dobrovolníků se až 4x zvýšila hodnota testosteronu bez zvýšení koncentrace kortizolu, tj. stresového hormonu, který mimo jiné tlumí i aktivitu imunitního systému. Stejně jako u myší i u sportujících dobrovolníků Reishi společně se Shiitake  i Cordyceps harmonizují imunitní systému. Při cvičení dochází k nárůstu oxidačního stresu, který je také spouštěčem zánětlivé reakce, stejně jako mikrotraumata ve svalech, navíc u sportovců dochází k imunosupresi. Podávání hub zvyšuje produkci IL-10, tj. cytokinu, který působí protizánětlivě, snižují oxidační stres, tím snižují riziko vzniku zánětu, byť mírného. I přes tuto zdánlivou inhibici imunitního systému jsou ale obranné mechanismy posíleny a snižuje se náchylnost sportovců k infekcím.

Reishi se testovala také na ženách, které trpí fibromyalgií a mají sníženou svalovou sílu, hlavně vinou bolestí, kterými trpí. 6 týdenní užívání Reishi vedlo k vylepšení aerobní výdrže, zvýšila se flexibilita a celkové pohyblivost.

Krom CordycepsuReishi byl u lidí testován také Agaricus. Byly sledovány jeho účinky na mužích, část dostávala Agaricus a část placebo. Po 24 dnech užívání došlo k zvýšení síly, snížení oxidačního stresu. Autoři tedy svou studii uzavřeli s tím, že Agaricus zlepšuje stav svalů a omezuje svalovou únavu.

Dále pak jsou zajímavé účinky hlívy. U ní bylo zjištěno, že výrazně snižuje nemocnost u atletů. Studie čítala 50 dobrovolníků, kteří užívali preparát z hlívy 3 měsíce. Tento preparát zvýšil obranné funkce imunitního systému i u vysoce fyzicky zatěžovaných lidí. Tento efekt hlívy na imunitní systém byl potvrzen i v další studii, kdy byly hodnoty imunitního systému měřeny po intenzivním cvičení u elitních atletů.

Citace 10-18

 1. Ho C-S, Tung Y-T, Kung W-M, et al. Effect of Coriolus versicolor Mycelia Extract on Exercise Performance and Physical Fatigue in Mice. International Journal of Medical Sciences. 2017;14(11):1110-1117.
 2. Zhong L, Zhao L, Yang F, Yang W, Sun Y, Hu Q. Evaluation of anti-fatigue property of the extruded product of cereal grains mixed with Cordyceps militarison mice. Journal of the International Society of Sports Nutrition. 2017;14:15.
 3. Yan-Feng Xu.  Effect of Polysaccharide from Cordyceps militaris (Ascomycetes) on Physical Fatigue Induced by Forced Swimming. Int J Med Mushrooms. 2016;18(12):1083-1092. 
 4. Yue ZXiuhong ZShuyan YZhonghua Z. Effect of Inonotus Obliquus Polysaccharides on physical fatigue in mice. J Tradit Chin Med. 2015 Aug;35(4):468-72.
 5. Zhonghui Z, Xiaowei Z, Fang F. Ganoderma lucidum polysaccharides supplementation attenuates exercise-induced oxidative stress in skeletal muscle of mice. Saudi Journal of Biological Sciences. 2014;21(2):119-123.
 6. Kumar RNegi PSSingh BIlavazhagan GBhargava KSethy NK. Cordyceps sinensis promotes exercise endurance capacity of rats by activating skeletal muscle metabolic regulators. J Ethnopharmacol. 2011 Jun 14;136(1):260-6.
 7. Liu J, Du C, Wang Y, Yu Z. Anti-fatigue activities of polysaccharides extracted from Hericium erinaceus. Experimental and Therapeutic Medicine. 2015;9(2):483-487.
 8. Feng Yan, Beibei Wang & Yan Zhang. Polysaccharides from Cordyceps sinensis mycelium ameliorate exhaustive swimming exercise-induced oxidative stress. Pharm Biol. 2014 Feb;52(2):157-61.
 9. Kyungah Jung, In-Ho Kim Daeseok Han. Effect of medicinal plant extracts on forced swimming capacity in mice. J Ethnopharmacol. 2004 Jul;93(1):75-81.
 10. Chen C-Y, Hou C-W, Bernard JR, et al. Rhodiola crenulata- and Cordyceps sinensis-Based Supplement Boosts Aerobic Exercise Performance after Short-Term High Altitude Training. High Altitude Medicine & Biology. 2014;15(3):371-379.
 11. Chen S, Li Z, Krochmal R, Abrazado M, Kim W, Cooper CB. Effect of Cs-4®(Cordyceps sinensis) on Exercise Performance in Healthy Older Subjects: A Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2010;16(5):585-590.
 12. Nagata, Akira & Tajima, Taeko & Uchida, Masayuki. Supplemental anti-fatigue effects of Cordyceps sinensis (Tochu-Kaso) extract powder during three stepwise exercise of human. Japanese Journal of Physical Fitness and Sports Medicine 2006. 55. S145-S152. 10.7600/jspfsm.55.S145.
 13. Rossi P, Buonocore D, Altobelli E, et al. Improving Training Condition Assessment in Endurance Cyclists: Effects of Ganoderma lucidum and Ophiocordyceps sinensis Dietary Supplementation. Evidence-based Complementary and Alternative Medicine : eCAM. 2014;2014:979613.
 14. Zembron-Lacny AGajewski MNaczk MSiatkowski I. Effect of shiitake (Lentinus edodes) extract on antioxidant and inflammatory response to prolonged eccentric exercise. J Physiol Pharmacol. 2013 Apr;64(2):249-54.
 15. Collado Mateo DPazzi FDomínguez Muñoz FJMartín Martínez JPOlivares PRGusi NAdsuar JC. Ganoderma lucidum improves physical fitness in women with fibromyalgia.Nutr Hosp. 2015 Nov 1;32(5):2126-35.
 16. Flávio F. Silva. Royal Sun Culinary-Medicinal Mushroom, Agaricus brasiliensis (Agaricomycetes), Supplement in Training Capacity Improvement Parameters. Int J Med Mushrooms. 2017;19(9):759-766.
 17. Katarina Bergendiova, Elena Tibenska, Juraj Majtan. Pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) supplementation, cellular immune response and respiratory tract infections in athletes. European Journal of Applied Physiology, 2011, Volume 111, Number 9, Page 2033
 18. Bobovčák MKuniaková RGabriž JMajtán J. Effect of Pleuran (β-glucan from Pleurotus ostreatus) supplementation on cellular immune response after intensive exercise in elite athletes. Appl Physiol Nutr Metab. 2010 Dec;35(6):755-62.