Čínský herbář
Čeština

Nanopartikule z hlívy bojují proti kandidě

U nás je nejznámější hlíva ústřičná (Pleurotus ostreatus). Jedná se o dřevokaznou houbu, která je populární jak v kuchyni, tak také při řešení mnoha zdravotních obtíží. Hlívu využívá k léčbě po staletí také tradiční čínská medicína. O hlívě je známé, že má imunomodulační účinky, zabíjí rakovinné buňky, je prevencí proti civilizačním nemocem, je silným antioxidantem, poradí si s mnoha infekčními patogeny atd.

V této studii využili vědci velmi blízce příbuznou hlívu plicní proti kandidě. Ta se podobá hlívě ústřičné jak podobou, tak účinky.

Kandidové infekce jsou častěji u pacientů, kteří jsou nějak oslabení, např. imunosupresivní terapie, dlouhodobá antibiotická terapie, imunodeficit atd.

Nejčastěji se jedná o infece povrchové, tj. je na pokožce a sliznicích. Velmi závažné jsou pak kandidové infekce, která zasahují některé vnitřní orgány, či jsou dokonce systémové, tj. roznesené po celém těle. Kandidózy jsou velmi těžce léčitelné.

 

hlíva_nanoparticles

 

V této studii byly nasyntetizovány ze stříbra nanopartikule, které se dnes již běžně využívají, v tomto případě však k nim byl přidán vodný extrakt z hlívy. Vznikly tak nanopartikule nesoucí právě tento extrakt a ty byly testovány, zda a jak dokážou ovlivnit kandidu albicans.

Vyrobené nanopartikule o velikosti 11.68 nm omezují růst patogenních kvasinek, tj. Candida albicans. Hodnota, kdy došlo k 50% omezení růstu kolonie byla 250 mg/l, a hodnota, kdy došlo ke zničení 50 % populace, byla 500 mg/l.

Při bližším mikroskopickém zkoumání partikulí se ukázalo, že se v nich vyskytují polysacharidy a zbytky aminokyselin z hlívy, které dokázaly redukovat ionty stříbra v nanopartikuli.  A jakým způsobem tedy nanopartikule účinkuje, dochází i zabránění aktivace transkripčních faktorů v kvasince, nedochází tedy k tvorbě pro její život potřebných bílkovin. Kvasinka se nemůže dělit a prosperovat.

Tento poznatek je velmi důležitý a mohl by být využit i v klinické praxi.

 

Musa SFYeat TSKamal LZM et al. Pleurotus sajor-caju can be used to synthesize silver nanoparticles with anti-fungal activityagainst Candida albicans. J Sci Food Agric. 2017 Jul 26.