Čínský herbář
Čeština

NK buňky – video

Název NK buňky je odvozený od anglického názvu Natural Killer Cell – tedy přirozený zabíječ. Jedná se o velké granulární buňky imunitního systému, které jsou řazeny mezi lymfocyty (bílé krvinky). NK buněk je v krvi něco mezi 10-15%. (zbytek tvoří T-lymfocyty a B-lymfocyty, které však způsobují odlišný typ reakce). NK buňky vynikají jednou vlastností: dokáží vyhledat a následně zabít nádorové buňky či buňky napadené viry. Řídí se samostatně, nepotřebují ke své činnosti pokyny jiných buněk. NK buňky nesou na povrchu dva typy receptorů. Lektinové receptory aktivují cytotoxicitu (zničení cílové buňky), zatímco receptory rozpoznávající MHC první třídy (HLA I.) ji zase vypínají. Pokud tedy NK buňka pozná na povrchu jiné buňky complex HLA I., buňka je ponechána naživu. Pokud se ovšem NK buňka setká s buňkou, která tyto complex postrádá, je okamžitě zničena. Buňky bez těchto komplexů totiž bývají nádorové či napadené virem. Medicinální houby (zejména Coriolus či Agaricus) dokáží činnost NK buněk výrazně stimulovat.

Reference: MURRAY, Patrick R.; ROSENTHAL, Ken S.; PFALLER, Michael A.. Medical Microbiology, Fifth edition. [s.l.] : Elsevier, 2005.