Čínský herbář
Čeština

Nosní podání kurkuminu ovlivňuje chronické astma u myší

Kurkumin je přírodní fenolická látka, která má charakter pigmentu, který je žlutý až žlutooranžový a dodává kurkumě typickou barvu. Kurkuma, tedy i s kurkuminem, se získává z kořene rostliny Curcuma longa, která patří mezi zázvorovité. Kurkuma je po tisíciletí neodmyslitelně spjatá a asijskou kuchyní, ale také s tradičními asijskými medicínami, ajurvédou a tradiční čínskou medicínou. Molekulární vzorec kurkuminu je  C21H20O6. Současné vědecké studie dokládají, že kurkumin je velmi prospěšná látka, které snižuje zánět, zlepšuje trávení, ničí rakovinné buňky a snižuje oxidační stres.

Cute wood mouse sitting on hind legs

V této studii si autoři položili otázku, zda je možné využít kurkumin pro léčbu chronického astmatu. Astma je chronické zánětlivé onemocnění, nejčastěji alergického původu, které je charakterizováno přechodným zúžením dýchacích cest (bronchokonstrikcí), zvýšenou produkcí hlenu, poškozením sliznice atd. Pacienti mívají příznaky, jako jsou tíže na hrudi, zkrácený dech, dušnost, hvízdání při výdechu, vykašlávání atd. Akutní problémy jsou často spuštěny vzdechnutým alergenem. Dlouhodobá léčba se volí i pacientů s těžší formou astmatu nebo u perzistujícího astmatu a má za úkol omezit zhoršování nemoci a předejít akutním obtížím. Používají se inhalační kortikoidy, antileukotrieny a látky rozšiřující průdušky.

Pro potvrzení své domněnky autoři využili myší model astmatu. Myši alergizovali podáním ovalbuminu a rozdělili je do skupin, kdy 2 skupiny léčili kurkuminem, který se podával přímo do nosu, jednu skupinu kortikosteroidy a jedna nebyla léčená vůbec.

Ukázalo se, že nosní podání kurkuminu vede ke snížení zánětu v dýchacích cestách pokusných myší. Došlo ke snížení produkce nitritů (jejich hodnoty byly výrazně zvýšeny u astmatických neléčených myší), nitrity se snížily o 21 %. Dále také poklesla aktivita enzymů (cyklooxygenázy a lipooxiganázy), které stojí za tvorbou leukotrienů a prostaglandinů, které se podílí na rozvoji chronického astmatu. Krom toho se také kurkumin zapojil do snížení aktivace NF-kappaB. Jedná se o transkripční faktor, který proniká do jádra buňky a ovlivňuje přepis genů. V tomto případě genů, které kódují prozánětlivé působky, ale také podporují množení a přežití buněk. Pokud je tedy NF-kappaB inaktivován, snižuje se produkce prozánětlivých cytokinů, což oslabí zánět. Během zánětu se také zvyšuje produkce volných kyslíkových radikálů, které podporují zánět a poškozují tkáně, aktivují totiž imunitní buňky, např. eosinofily, neutrofily i makrofágy v plicích. Navíc způsobují stažení hladkých svalů v dýchacích cestách a podporují produkci hlenu. Kurkumin výrazně snížil produkci těchto radikálů, a to ve stejné míře jako kortikosteroidy.

Studií se podařilo potvrdit domněnku autorů, že kurkumin má protizánětlivé účinky a mohl by být prospěšný při léčbě astmatu. Výrazně snižuje zánět a tím i omezuje příznaky nemoci u myší.

Chauhan PSSingh DKDash DSingh R. Intranasal curcumin regulates chronic asthma in mice by modulating NF-ĸB activation and MAPK signaling. Phytomedicine. 2018 Dec 1;51:29-38. doi: 10.1016/j.phymed.2018.06.022. Epub 2018 Jun 21.