Čínský herbář
Čeština

Nově nalezený polysacharid z Enoki ovlivňuje aktivitu myších lymfocytů

Jedná se o dřevokaznou houbu, rostoucí v trsech. Krom volně rostoucí houby se na trhu objevuje také varianta komerčně pěstovaná. Zatímco houba, která je vystavena slunečnímu svitu má hnědavý klobouček, cca 2−2,5 cm široký, komerčně pěstovaná houba je bílá.
 
enoki_mouse
 

Roste totiž v nádobách bez přístupu slunečního svitu. Nedávné i současné pokusy prokazují, že Enoki má léčebný potenciál. Zjistilo se, že moduluje aktivitu imunitního systému, má antioxidační, protirakovinné, cholesterol a cukr snižující účinky. Jednou z nejdůležitějších složek Enoki jsou polysacharidy. Autoři tohoto textu objevili nový polysaccharid, označili ho FVPB2, jedná se o heteropolysacharid složený z D-galactózy, D-mannózy, L-fucózy a D-glukózy. Tento polysacharid podrobili dalšímu zkoumání, aby zjistili,  zda má imunomodulační účinky. Myší slezinné T  a B lymfocyty inkubovali s FVPB2 v různých dávkách. Prokázalo se, že v přítomnosti FVPB2 se obě buněčné populace více dělí, tj. proliferují, zvyšuje se jejich počet. A to dle výše dávky, čím vyšší, tím vyšší je účinek. Dávka 200 μg/ml zvyšuje proliferaci T lymfocytů téměř o 15 % a B lymfocytů o téměř 14 %. Další pokusy se věnovaly vlivu na B lymfocyty. Ty působením FVPB2 začaly produkovat větší množství imunoglobulinů, a to hlavně IgM a IgG, které jsou důležitou součástí protiinfekční obranné reakce. Navíc dochází také k vyšší produkci a uvolnění IL-10, což je protizánětlivý cytokin.

Pokusy prováděné s FVPB2 se potvrdilo, že tento polysacharid moduluje aktivitu imunitního systému. Posiluje jeho obranné funkce, zvyšuje počty imunitních buněk a množství imunoglobulinů, přitom reguluje zánětlivou odpověď protizánětlivým IL-10. Zánětlivá reakce totiž může poškodit tkáně, v nichž probíhá.

Enoki se tedy v pokusech in vitro jeví jako vhodný prostředek pro zlepšení imunitních funkcí.

https://www.nature.com/articles/s41598-018-21375-0