Čínský herbář
Čeština

Nově popsané hericinoidy z Hericia

Hericium erinaceus (korálovec ježatý, lion mane) je velmi zvláštní houba. Je to houba dřevokazná, můžeme ji tedy najít na kmenech stromů, hlavně listnatých, pařezech atd. Má typický světlý, „rozčepýřený“ vzhledem, který někomu připomíná mořský korál (český název) nebo lví hřívu (anglický název). Krom netypického tvaru plodnice je Hericium také unikátní svou chutí. Nemá charakteristickou houbovou vůni a chybí také natrpklost, mírná hořkost, kterou mají dřevokazné houby, Hericium je spíše sladké. Hojně se využívá v asijské kuchyni, ale nejen v ní. Po dlouhá staletí se Hericium využívá tradiční čínskou medicínou k léčbě. V současných studiích se opakovaně potvrzují farmakologické účinky Hericia. Byly prokázány účinky imunomodulační, protizánětlivé, antioxidační, cholesterol snižující, protirakovinné, protimikrobiální. Hericium je jedinečné v tom, že obsahuje látky, které stimulují produkci neurálního růstového faktoru, tím podporují regeneraci nervového systému a ochraňují ho před poškozením.

Hericium-bezpečná dávka

Autoři v této studii identifikovali doposud nepopsané diterpenoidy, hericinoidy A‒C a tři analoga izolované z „vývaru“ z Hericia. Určovali jednak přesnou strukturu sloučenin, tak jejich funkce.

Pro nás jsou rozhodně důležitější funkce, jaké tyto objevené látky mají.

Nejprve je autoři testovali, zda dokážou zvýšit produkci výše zmíněného neurálního růstového faktoru a tím posílit růst neuritů (axonů, nervových výběžků). Druhým cílem bylo zjistit, zda jsou látky toxické proti buňkám promyelocytární leukémie a rakovině jater, plic, prsu a tlustého střeva. Ukázalo, že tyto sloučeniny na rozdíl od jiných v Hericiu nepodporují růst neuritů. Prokázalo se však, že mají cytotoxické účinky proti buňkám leukémie (na zničení 50 % buněk v kultuře bylo potřeba 18,3, 8,9 a 0,5 μM jednotlivých hericinoidů), prsu (na zničení 50 % buněk v kultuře stačila koncentrace 13,4 až 15,8 μM, dle typu užitého hericinoidu). Jejich účinky se porovnávaly také s účinky běžně využívaných chemoterapeutik, tj. cisplatiny a paclitaxelu, a vůbec si nevedly špatně, naopak.

Jak je vidět, i přes mnohé již provedené studie jsou stále odhalovány a zkoumány další a další složky Hericia, které jsou biologicky aktivní, a tedy i využitelné i v klinické praxi. Pokud si uvědomíme, že tyto látky jsou pouhým malým zlomkem toho, co Hericium obsahuje, co dokážou další složky… navíc tyto nebyla zkoumány, zda nemají také protimikrobiální účinky, jak silné jsou to antioxidanty. Snad dojde k dalšímu zkoumání těchto složek, abychom se mohli dozvědět, co vše zvládnou a jakým přínosem mohou být. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1874390018301976