Čínský herbář
Čeština

O-orsellinaldehyd z Maitake má protizánětlivé účinky

Maitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) je dřevokazná houba, která byla známá hlavně v Asii, kde ji tradiční čínská medicína využívá k léčbě mnoha zdravotních obtíží dlouhá staletí. V současné době je však Maitake a její využívání rozšířené po celém světě. To je dáno jednak staletími ověřenými účinky, ale také vědecky potvrzenou účinností. Maitake je totiž již desítky let zkoumána, jak po stránce složení, tak hlavně po stránce účinnosti. Maitake, jako jiné medicinální houby, posiluje imunitní systém, ničí rakovinné buňky, ale také mnohé infekční patogeny. Pro Maitake je typické, že je velmi zdatná ve snižování hladin tuků v krvi, je tedy prevencí aterosklerózy a kardiovaskulárních nemocí.

maitake

V této studii se autoři zaměřili na možnost využít Maitake také k omezení zánětu, a to hlavně v případě, že je přítomen také metabolický syndrom. Jedná se o stav, který je provázen mnoha patologiemi, např. nadváhou, cukrovkou typu 2, srdečně-cévními nemocemi atd. Přitom nadváha a obezita jsou spojené také se záněty, které poškozují tkáně, stejně jako zvýšený cukr a tuk ukládající se v cévách. Je tedy potřeba zánět snížit. To je však složité, neboť v těchto případech se nepodávají protizánětlivé léky, ty jsou vyhrazené na vážné záněty, navíc mívají protizánětlivé léky také vedlejší účinky. Autoři zjistili, že pokud využili ve svém pokusu Maitake, došlo ke snížení aktivity nitrobuněčných faktorů (ta bývá u pacientů s metabolickým syndromem zvýšená), které vedou k přepisu genů kódujících prozánětlivé působky.

Maitake slouží jako inhibitor, tlumič IKK-2 (κβ kináza 2). Tato kináza aktivuje transkripční faktor κβ. Pokud je tento aktivován, zvyšuje se produkce např. velmi silného prozánětlivého působku TNF alfa. Jeho aktivita také podporuje přežití buněk a jejich dělení. Pokud imunitní buňky přežívají i po odstranění nebezpečí, jsou příliš aktivované, produkují velké množství prozánětlivých cytokinů, rozvíjí se patologický zánět. Při tlumení IKK-2 není tedy aktivován transkripční faktor κβ a netvoří se působky, které podporují zánět. Navíc tedy imunitní buňky po dokončení svého poslání, tj. odstranit nebezpečí, podpořit regeneraci organismy, propadají smrti, tj. apoptóze.

Maitake dle pokusů působí výrazně protizánětlivě. Autory dále zajímalo, která složka z Maitake má takto výrazné protizánětlivé účinky. Podařilo se jim identifikovat O-orsellinaldehyd.

Autorům se tedy podařilo potvrdit, že Maitake má protizánětlivé a proapoptotické účinky a že za tímto stojí také sloučenina o-orsellinaldehyd.

Tomás-Hernández S, Garcia-Vallvé S, Pujadas G, Valls C, Ojeda-Montes MJ, Gimeno A, Ceretó-Massagué A, Roca-Martínez J, Suarez M, Arola L, Blanco J, Mulero M, Beltran-Debón R. Anti-inflammatory and Proapoptotic Properties of the Natural Compound o-Orsellinaldehyde. J. Agric. Food Chem. 2018 Oct 01.