Čínský herbář
Čeština

Ochrana chrupavek za pomoci Hericia a dalších rostlin

To potvrzují i současné výzkumy. Hericium pozitivně moduluje aktivitu imunitního systému, neutralizuje škodlivé volné radikály, snižuje hodnoty cholesterolu v krvi, má protinádorové i protimikrobiální účinky. A co víc, posiluje produkci nervového růstového faktoru, čímž působí ochranně na nervovou soustavu a také podporuje její regeneraci.

 

hericium_chrupavka

 

 

V této studii autoři využili extrakt z Hericia,  Kalopanaxu pestrého a kozince blanitého proti osteoartritidě.

 

Osteoartritida je nejčastější degenerativní onemocnění kloubů, při němž dochází k poškození a úbytku chrupavky, společně s rozvojem zánětu. To vede k bolestem a omezení hybnosti v kloubech. Léčba je založená na analgeticích, chondroprotektivech, cvičení a jako poslední možnost je náhrada kloubu.

 

Tato studie měla dvě části, a to in vitro a in vivo.

 

In vitro pokusy se prováděly na chondrocytech, které se kultivovaly s extraktem a přidával se k nim prozánětlivý cytokin IL-1alfa. Zjistilo se, že extrakt buňky nepoškozuje. U chondrocytů, které byly vystaveny jen IL-1alfa, došlo ke snížení produkce kolagenu a zvýšení oxidačního stresu, extrakt toto výrazně zlepšil. Redukoval také aktivitu metaloproteináz, tj. enzymů, které degradují složky mimobuněčné hmoty, a zvyšuje produkci protizánětlivého cytokinu IL-10.

 

In vivo studie probíhala na králičím modelu osteoartritidy. Králíci dostávali buď extrakt, chondroprotektivum celocoxib, nebo placebo. U skupiny, která užívala extrakt a chondroprotektivum došlo ke snížení zánětu, zlepšil se také obraz na snímcích magnetické rezonance. Důležité výsledky přineslo histologické vyšetření tkáně. To prokázalo, že u králíků léčených extraktem došlo ke zlepšení stavu kloubů proti neléčeným králíkům, ti měli výrazné trhliny v chrupavce, vředy, eroze, snížené množství stavební hmoty – proteoglykanů. Toto vše bylo u léčebných králíků zlepšeno. Extrakt byl dokonce účinnější než celecoxib.

 

Studií se tak podařilo potvrdit, že extrakt s Hericiem má chondroprotektivní účinky. Snižuje zánět, omezuje poškozující oxidační stres, zlepšuje biochemický stav, výsledky MRI i histologii v kloubech králíků, u nichž byla vyvolána osteoartritida.

 

Rahman MMKim HKKim SEKim MJKim DHLee HS. Chondroprotective Effects of a Standardized Extract (KBH-JP-040) from Kalopanaxpictus, Hericium erinaceus, and Astragalus membranaceus in Experimentally Induced In Vitro and In Vivo Osteoarthritis Models.Nutrients. 2018 Mar 15;10(3). pii: E356.