Čínský herbář
Čeština

Ochrana před elektromagnetickým zářením Cordycepsem

Jedná se o parazitickou houbu, které se živí těly larev a hmyzu, na které se uchytí. Tradiční čínská medicína využívá Cordyceps po tisíce let a léčí jím velké množství zdravotních obtíží. Cordyceps je však testován i moderními vědeckými postupy. Těmi je ověřeno, že Cordyceps disponuje imunostimulačními účinky, působí též proti rakovinným buňkám a infekčním mikroorganismům. Díky neutralizaci volných kyslíkových radikálů zpomaluje degenerativní procesy, navíc posiluje i fyzickou a psychickou kondici.
 
shutterstock-94947094
 

V této studii se autoři rozhodli zjistit, zda je možné Cordyceps využít jako prevenci proti poškození elektromagnetickými pulzy (EMP). Pokud jsou tyto dostatečně silné, mohou poškodit elektronické vybavení, ale také např. reprodukční zdraví vlivem netermického efektu a vytvoření oxidačního stresu.

Autoři nejprve potvrdili vliv, zda má skutečně negativní dopad na reprodukci a dále sledovali, zda tento vliv může být zvrácen podáním Cordycepsu, zda houba ochrání před dopady vystavení EMP.

Pro pokus využili 3měsíční myší samce, které opakovaně vystavili EMP (intenzita pulzů byla 200 kV/m, 0.1 Hz, dostali dohromady 400 pulzů za den), vystavováni byli 5 dní. Části těchto myší byl podávání i Cordyceps obohacený selenem v dávce 100 mg/kg.   

Sledován byl stav varlat a tvorba spermií, a to až do 60 dnů po vystavení pulzům. Ukázalo se, že ve skupině, která nedostala Cordyceps, došlo k snížení tvorby spermií, zmenšily se průměry kanálků vedoucích ze semenných váčků, došlo také ke zvýšení oxidačního stresu, který působí škodlivě.

Podávání Cordycepsu ale tento vliv EMP omezilo. Došlo i nárůstu tvorby spermií a nedocházelo ke smrti buněk, ze kterých spermie vznikají. Výrazně se také snížil oxidační stres.

Cordyceps tedy ochraňuje citlivou tkáň produkující sperma u samců, kteří jsou dlouhodobě vystaveni vysokým dávkám EMP.

 

Miao X, Wang Y, Lang H, Lin Y, Guo Q, Yang M, Guo J, Zhang Y, Zhang J, Liu J, Liu Y, Zeng L, Guo G. Preventing Electromagnetic Pulse Irradiation Damage on Testis Using Selenium-rich Cordyceps Fungi. A Preclinical Study in Young Male Mice. OMICS. 2017 Feb;21(2):81-89.