Čínský herbář
Čeština

Ochrana střeva před zánětem a sepsí pomocí Reishi

Reishi (Ganoderma lucidum, Lingzhi, lesklokorka lesklá) je chorošovitá dřevokazná houba, která roste hlavně na listnatých stromech, z nichž získává pro svůj život potřebné živiny. České jméno vychází k typických znaků Reishi, tj. její klobouk je velmi lesklý a působí, jako by byl nalakovaný. Reishi je velmi významnou houbou v tradiční čínské medicíně, kde je považována za elixír života. A současné vědecké studie toto potvrzují. Reishi posiluje imunitní systém, ale také snižuje zánět. Posiluje fyzickou i psychickou kondici, snižuje cholesterol a také oxidační stres, působí protirakovinně a protimikrobiálně.

streva

V této studii autoři ověřovali, zda je možné využít Reishi při zánětech střev a u sepse (masivního zánětu způsobeného mikroby, který může dojít až do orgánového selhání a smrti).

K ověření své myšlenky autoři vytvořili myší model. Myším byl podán indometacin, který způsobil zánět ve střevě, a také došlo k sepsi. Základními sledovanými znaky byly délka střeva, vyšetření vzorku střeva a také doba přežití. Reishi byla přidávána do potravy (2,5 %) části nemocných myší, druhá část Reishi nedostala. U těchto myší došlo k výraznému zánětu, ke zkrácení střeva, vytvoření vředů ve sliznici. Vlivem tohoto poškození došlo k průniku střevních bakterií do těla a krevního oběhu. Rozvinula se silná zánětlivá odpověď na bakterie. Přežití myší se výrazně zkrátilo na 5 dní. U myší, které měly produkt z Reishi došlo ke snížení zánětu, střevo se nezkrátilo a sliznice nebyla tolik poškozena. Přežití myší s Reishi bylo 11 dní. Tedy mnohem delší než u myší bez Reishi.

Snížení zánětu potvrdily také krevní testy. Kdy se měřily koncentrace prozánětlivých působků, tj. takových, které posilují zánět, který poškozuje tělo a orgány. U myší, které dostávaly produkty z Reishi, byla koncentrace těchto působků, interleukinu 6, TNF alfa výrazně nižší.

Pokusy se podařilo prokázat, že podávání houby vede ke snížení zánětu a také ochraně sliznice, čímž se myši ochrání také proti vzniku život ohrožující sepse. Reishi je navíc možné užívat i preventivně a tím poškození střeva předcházet.


Ishimoto Y, Ishibashi KI, Yamanaka D, Adachi Y, Ito H, Igami K, Miyazaki T, Ohno N. Protectionagainst Gut Inflammation and Sepsis in Mice by theAutodigestedProduct of theLingzhiMedicinalMushroom, Ganoderma lingzhi (Agaricomycetes). Int J Med Mushrooms 2018; 20(9):809-823.