Čínský herbář
Čeština

Ochranný efekt kurkuminu na srdce

Kurkumin je polyfenolový žlutý pigment, který je možné extrahovat z kořene kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa), kořen se suší a drtí na prášek kurkuma, a v ní je také kurkumin. Kurkuma je nedílnou součástí asijské kuchyně, hlavně indické. Krom toho se však kurkuma využívá po tisíciletí k terapeutickým účelům, a to jak v indické, tak čínské tradiční medicíně. Současné vědecké studie potvrzují, že kurkumin je skutečně látka, která zasahuje do fungování organismu. Snižuje záněty, podporuje trávení, ničí nádorové buňky, neutralizuje volné radikály a mnoho dalšího. V této studii autoři zjišťovali, zda nemá kurkumin také ochranný vliv na srdce.

srdce1

Srdeční nemoci jsou v populaci velmi rozšířené, jsou nejčastější příčinou předčasné smrti. Nejčastěji se vyskytuje ateroskleróza, na jejímž podkladě vznikají chronické potíže jako vysoký krevní tlak, ischemická choroba srdeční, ale také akutní, jako např. akutní srdeční infarkt, mozková mrtvice atd.

Krom toho může být srdce ohroženo také při zákrocích na srdci. Při koronarografii, zavedení katétru do krevních cév srdce a jejich zobrazení, může dojít k mikroembolizaci, tj. uvolnění malých trombů a jejich vmetení do malých cév, tím dojde k jejich ucpání, nedokrevnosti části tkáně za uzávěrem. Buňky bez přísunu kyslíku odumírají a zároveň se zvyšuje oxidační stres a rozvíjí se zánět. Podobně je tomu u srdečního infarktu, jen ve větší míře.

Autoři testovali, zda je možné použít kurkumin jako ochranný prostředek proti poškození srdce při embolizaci. Využili k tomu krysí model. U 40 krys způsobili ischémii srdečního svalu (podvázali jednu ze srdečních cév), což vede k jeho poškození. Krysy rozdělili do několika skupin. Části krys byl podáván také kurkumin. U krys, které nedostali kurkumin, došlo ke zvýšení C troponinu I (známka poškození srdečního svalu) v krvi, zvýšil se také počet odumřelých buněk srdce a látky, které poukazují na to, že se u krys v místě poškození srdečního svalu rozvinul zánět (zvýšil se počet molekul TLR4, aktivace imunitních buněk, zánětlivé cytokiny TNF alfa, snížila se aktivita faktorů ochraňujících buňky před smrtí). Kurkumin však dokázal tento vliv navozené ischemie zvrátit. Nedošlo v podstatě k ničemu výše zmíněnému. Kurkumin, omezil poškození srdečního svalu, snížil počet srdečních buněk, které zemřely, omezil oxidační stres i zánět.

Pokusem se autorům podařilo prokázat, že kurkumin dokáže ochránit srdeční sval před poškozením při uzávěru cévy.

Liu Y, Liu Y, Huang X, Zhang J, Yang L. Protectiveeffects and mechanism of curcumin on myocardialinjuryinduced by coronary microembolization. J. Cell. Biochem. 2018 Oct 15.