Čínský herbář
Čeština

Odstranění dichlorofenolu pomocí chlorely

Chlorela je jednobuněčná zelená řasa, která má okrouhlý tvar. Žije ve sladkých vodách a je největším zdrojem chlorofylu. Dále obsahuje také úžasnou látku – chlorelový růstový faktor, který podporuje množení buněk a tím tedy i regeneraci a obnovu poškozených tkání. Krom toho bylo také zjištěno, že má chlorela antioxidační a protinádorové účinky, podporuje správnou činnost trávicího traktu a mnoho dalšího. Vzhledem k popularitě chlorely se řasa pěstuje ve velkém. Výrobci využívají buď otevřené vodní nádrže, nebo uzavřené „tanky“. K největším výrobcům řas patří Taiwan, Japonsko …  Chlorela však nemá jen přímý vliv na naše zdraví, tj. pokud ji konzumujeme (nejčastěji v práškové podobě nebo lisovaných tablet), ale může naše zdraví ovlivnit také nepřímo, a to tím, že je možné ji využít jako pomocníka při odstraňování škodlivin z životního prostředí. V životním prostředí se v dnešní době nachází spousta látek, které mají karcinogenní a mutagenní účinky. Jsou nerozložitelné nebo velmi špatně a přetrvávají v půdě, vodě… , čímž se dostávají do potravin, a tedy i do nás. 

Chlorella

Autoři v této studii zjišťovali možnost využít chlorelu k odstranění 2,4-dichlorfenolu. Jedná se o látku, meziprodukt, při výrobě herbicidu. Kožní kontakt s tekutým dichlorfenolem může být i smrtelný. Dlouhodobý kontakt s pevnou látkou se mohou objevit poruchy ledvin, poškození jater atd. Není se tedy čemu divit, že je snaha se takové sloučeniny, pokud se dostane do přírody, zbavit.

Autoři tedy přidali k řasám dichlorfenol a sledovali, zda bude odbourán, rozložen na zdraví neškodné částice. Podařilo se prokázat, že řasy degradují dichlorfenol dvěma svými životními procesy. Degradují ho jak v průběhu dýchání, tak fotosyntézy. Výsledek byl velmi pozitivní, neboť se řasám podařilo degradovat téměř 100 % k nim přidaného dichlorfenolu.

Studií se podařilo prokázat, že chlorela je úspěšná v degradaci škodliviny a toho by mohlo být využité i v širší praxi. V místech, kde se sloučenina vyrábí, kde je vypouštěna do životního prostředí. Mohla by být rovnou zlikvidována a do životního prostředí by se ani nedostala.

Li FZhao LJinxu YShi WZhou SYuan KSheng GD. Removal of dichlorophenol by Chlorella pyrenoidosa through self-regulating mechanism in air-tight test environment. Ecotoxicol Environ Saf. 2018 Nov 30;164:109-117.