Čínský herbář
Čeština

Olej ze spor Reishi chrání srdce před radiací během radioterapie

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je nepřehlédnutelná chorošovitá houba, a to díky lesklému hnědému klobouku. Preferuje listnaté stromy či pařezy. Reishi je bezpochyby po dlouhá tisíciletí nejznámější houbou. V době staré Číny byla považována za elixír dlouhověkosti a s její pomocí se léčila mnohá onemocnění. V současné době se dává dávným poznatkům o účincích Reishi za pravdu. Studie prokazují, že Reishi umí posílit imunitní systém, působí protinádorově a protimikrobiálně, je prevencí a léčbou civilizačních nemocí, např. nemocí srdečně-cévních, cukrovky atd., snižuje oxidační stres, celkově posiluje fyzickou i psychickou kondici.

olej s reishi

Stále se však nacházejí nové možnosti využití Reishi. V této studii se autoři zaměřili na to, zda by bylo možné využít Reishi jako ochranný prostředek proti poškození srdce radiací u pacientů, kteří podstupují radioterapii. Radioterapie je druh protinádorové léčby, které je vystaven nejen nádor, ale také okolní tkáň. Nádorová tkáň, jelikož se její buňky rychle množí, je na záření citlivější než tkáně zdravé. Ozařování však přesto může tkáně poškodit, a to i trvale. Často se setkáváme s poškozením srdce při ozařování nádorů v hrudní dutině. Je tedy snaha ostatní tkáně před zářením ochránit, což je možné i díky podávání doplňků, které posilují regeneraci, snižují oxidační stres (ten záření v buňkách vyvolává) atd.

Autoři vytvořili olej ze spor Reishi a ten vytvořili léčivo, které testovali na srdečních svalu. Ukázalo se, že olej výrazně snižuje oxidační stres vyvolaný zářením, podporuje neutralizaci škodlivých volných radikálů a také chrání mitochondrie (buněčné organely, pro život buňky zcela nezbytné). Co je však důležité, že Reishi také mírnila poškození DNA a podpořila samoopravné procesy po poškození svalu. A to dokonce do takové míry jako před vystavení záření. Srdce vystavené záření tedy nebylo poškozené, nedošlo k rozvoji zánětu, zvazivovatění a tím pádem ani ke zhoršení funkcí. Efekt mělo podávání před zahájením ozařování, zde se uplatnil hlavně ten ochranný, tak po ozařování, zde sehrál roli hlavně ten efekt opravný. Je vysoce pravděpodobné, že pozitivní vliv na srdce by měl olej ze spor Reishi také v případě poškození během infarktu myokardu atd.

Tyto výsledky jsou velmi slibné a v praxi dobře využitelné. Je ale jasné, že ke schválení coby doprovodné léčby jen tak nedojde, bylo by nutné provést klinické studie s pacienty, což není jednoduché.Dai C, He L, Ma B, Chen T, et al. Facile Nanolization Strategy for Therapeutic Ganoderma Lucidum Spore Oil to Achieve Enhanced Protection against Radiation-Induced Heart Disease. Small 2019 Jul 28.:e1902642.