Čínský herbář
Čeština

Olej ze spor Reishi ničí nádorové buňky rakoviny prsu

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je dřevokazná houba preferující listnaté stromy. Je typická svým lesklým, jako nalakovaným kloboukem. Ačkoli je jedlá, příliš se nehodí pro přímou konzumaci kvůli tomu, že je značně hořká a její konzistence je tuhá. Reishi má významné postavení v tradiční čínské medicíně. Její použití bylo ve staré Číně vyhrazeno císaři a jeho nejbližší rodině. Byla považována za elixír nesmrtelnosti. Současné studie dokládají, že Reishi má mnoho zajímavých biologických účinků. Posiluje protinádorovou a protiinfekční imunitu, ale tlumí patologické záněty. Ničí mnohé patogeny, nádorové buňky, snižuje hodnoty tuků a cukrů v krvi i oxidační stres atd. V této studii autoři testovali olej získaný ze spor Reishi. Zkoumali, zda má protirakovinné účinky. K pokusu si vybrali buňky rakovinu prsu. Jedná se o nejčastější nádor u žen. V současné době se většina pacientek vyléčí, stále jsou však ženy, které nemoci podlehnou. I léčba samotná je velmi náročná. Proto se hledají nové možnosti, jak efektivně buňky karcinomu prsu ničit.

reishi

Nejprve se olej ze spor Reishi přidával k nádorovým buňkám, které v jeho přítomnosti přestaly prospívat. Ačkoli se předtím velmi rychle množily, došlo k útlumu dělení. Navíc se počet buněk v kultuře snížil, protože mnohé buňky podlehly apoptóze, tj. buněčné smrti.

Dále také proběhly pokusy in vivo, tj. na zvířecím modelu, kdy byl zvířatům implantován nádor prsu, který v nich poté rostl. Myši byly léčené buď olejem ze spor, nebo paclitaxelem (běžně užívaný lék pro léčbu nádoru prsu). Část myší nebyla léčená vůbec. Po 3 týdnech se ukázalo, že léčba pacilitaxelem přinesla téměř shodné výsledky jako léčbě olejem ze spor. Zatímco u neléčených myší došlo k nárůstu objemu nádoru, u léčebných myší došlo ke zmenšení. Navíc nebyl spojen s podáváním spor žádný vedlejší účinek.

Studie tedy dokládá, že olej se spor Reishi má potenciální ničit buňky rakovinu prsu, spouští v nich apoptózu. Působí také na živých organismech, kde omezuje růst nádoru bez nežádoucích účinků, které jsou běžně s protinádorovou léčbou spojené.

 

Jiao CChen WTan X,  et al. Ganoderma lucidum spore oil induces apoptosis of breast cancer cells in vitro and in vivo by activating caspase-3 and caspase-9.J Ethnopharmacol. 2020 Jan 30;247:112256. doi: 10.1016/j.jep.2019.112256. Epub 2019 Oct 3.