Čínský herbář
Čeština

Outkovka pestrá (Coriolus) ničí rakovinové buňky


Podle studie provedené na  Granadské universitě ve Španělsku má medicinální houba outkovka pestrá, známá také pod názvem Coriolus versicolor, schopnost zabíjet rakovinové buňky tím, že je donutí k sebezničení.

trametes_fp1PSK je polysacharid vázaný na protein, odvozený z kmene CM-101 medicinální houby Coriolus versicolor. Ukázalo se, že má významné protirakovinné účinky. Randomizované klinické testy dokonce ukázaly, že PSK může zvýšit vyléčitelnost rakoviny, hlavně ve spojení s klasickou léčbou rakoviny. Nejlepších výsledků bylo dosaženo v případě léčby rakoviny prsu a plic, ale také žaludku, jícnu a tlustého střeva.

Zatímco polysacharidy většinou aktivují a stimulují tělo k tomu, aby  produkovalo vlastní NK buňky („přirozené zabíječe“), které pak samy napadají rakovinové buňky, španělská studie autorů  Jimenez-Medina E, Berruquilla E, a kol. naznačuje, že PSK dokáže bojovat s rakovinou i jiným způsobem.

Podle studie polysacharid PSK ukázal v podmínkách in vitro, že brání šíření nádorových buněk v rozmezí od 22% do 84%. Jak to PSK dokázal? Zastavením buněčného cyklu a apoptózou. O apoptóze se často hovoří jako o procesu buněčné sebevraždy. Konkrétně jde o proces, ve kterém biochemické reakce dovedou buňku k naprogramované smrti.

Podle závěru této studie polysacharid PSK obsažený v houbě Coriolus versicolor (outkovka pestrá), nejenže stimuluje počet  NK buněk v těle, ale díky své cytotoxické aktivitě, jíž působí na linie nádorových buněk, také sám bojuje s rakovinou.

Mezi medicinálními houbami je polysacharid PSK pravděpodobně nejvíce zkoumanou složkou zabíjející rakovinné buňky. Nicméně beta glukany (polysacharidy) jsou obsaženy i v jiných účinných medicinálních houbách. Mezi jinými i v houbách  Agaricus blazei Murill, Reishi, Cordyceps a dokonce i Shiitake.

Zdroj: Medicinal Mushroom Information Center - http://medicinalmushroominfo.com
 
Informace uvedené na této webové stránce jsou poskytovány pouze pro informační účely a nejsou určeny k nahrazení rad od kvalifikovaného lékaře. Pro informace o zdravotním stavu se poraďte s lékařem.