Čínský herbář
Čeština

Pampeliška mírní zánět ve střevě po podání toxické látky

Pampeliška mírní zánět ve střevě po podání toxické látky

Pampeliška (smetánka lékařská, Taraxacum officinale) patří mezi hvězdnicovité. Jedná se o jedlou víceletou rostlinu, která je běžně považována za plevel. Je však také využívána v bylinářství, a to jak kořen, tak listy a květy. Nejčastěji se používá jako čaj, výluh, ale je možné ji konzumovat i syrovou. Vědecké studie zjistily, že složky obsažené v pampelišce mají antioxidační, protinádorové, protifibrotické, protizánětlivé, bifidogenní, játra ochraňující, krevní cukr snižující účinky.

pampeliška

Cílem studie bylo zjistit, zda má pampeliška protizánětlivé účinky a zda dokáže zmírnit zánět v tlustém střevě, tj. kolitidu, v myším modelu zánětu tlustého střeva. Nespecifické střevní záněty zahrnují dvě hlavní nemoci, a to Crohnovu nemoc a ulcerózní kolitidu. Tyto nemoci jsou spojené s dlouhodobým zánětem v trávicím traktu a mezi příznaky nemocí patří hlavně:

  • Průjem
  • Únava
  • Teplota
  • Bolesti břicha
  • Krev ve stolici
  • Ztráta hmotnosti
  • Atd.

Léčba těchto chronických střevních zánětů je založená na podávání léků, které snižují zánět, tj. tlumí aktivitu imunitního systému. Tyto léky mají také velké množství nežádoucích účinků, takže se hledají nové možnosti a přístupy k léčbě nespecifických střevních zánětů, které by byly účinnější a méně zatěžující.

V této studii autoři vytvořili extrakty z pampelišky, které podávali myším, u nichž podáním DSS vyvolali zánět v tlustém střevě, tj. kolitidu. Před léčbou extrakty byl myším podán dextran sulfát sodný, který je toxický pro střevní sliznici a vyvolá zánět. Myši s kolitidou pak byly léčeny extrakty 8 po sobě jdoucích dní. Jedna skupina myší nebyla nijak léčená.

Po 8 dnech autoři zjišťovali hmotnost myší, aktivitu zánětu, délku střeva, provedli analýzu krve, stolice a bioptických vzorků střevní sliznice. Sledovali také složení střevní mikroflóry (mikrobiota je společenstvo mikroorganismů ve střevě, které reguluje fyziologické pochody v organismu, včetně udržení rovnováhy v imunitním systému, snižují zánět, takže „správné“ složení mikrobioty je velmi důležité pro naše zdraví).

Výsledky prokázaly, že myši, které byly léčené extrakty z pampelišky, měly menší zdravotní obtíže a vážily více než neléčené myši. Příznaky zánětu byly výrazně menší, čemuž odpovídaly také laboratorní krevní výsledky. Došlo k poklesu hodnot cytokinů, které podporují vznik a udržení zánětu, tj. např. IL-1 beta, TNF alfa či IL-6. S jejich poklesem se také snížil zánět ve střevě. Autoři také popsali složení střevní mikroflóry, resp. její změny. U myší s extrakty z pampelišky došlo k nárůstu počtu bakterií patřících pod Bacteroidales a Adlercreutzia a nížilo se množství bakterií Enterococcu, Enterobacteriaceae...

Tato studie tedy potvrdila, že extrakty z pampelišky mírní zánět tlustého střeva u myší, dochází k redukci zánětu a zlepšení složení střevní mikroflóry.

 

Chen WFan HLiang RZhang RZhang JZhu J. Taraxacum officinale extract ameliorates dextran sodium sulphate-induced colitis by regulating fatty acid degradation and microbial dysbiosis. J Cell Mol Med. 2019 Sep 29. doi: 10.1111/jcmm.14686.