Čínský herbář
Čeština

Pečárka dvouvýtrusá může potlačit rakovinu prostaty

Agaricus bisporus (pečárka dvouvýtrusá) je druh žampiónu, který je často zkoumán vědci. Má totiž účinky, které mohou zlepšit lidské zdraví. Mimo jiné se také v mnoha pokusech na buněčných liniích a zvířatech ukázalo, že má také protinádorové účinky. V této studii se prokázalo, že má vliv také na průběh rakovinu u lidí.

prostata

Jednalo se o studii, které se účastnili pacienti s rakovinou prostaty, u nichž docházelo k návratu nemoci. To se projevilo jako zvýšení PSA (prostatického specifického antigenu). Jednalo se o 36 mužů, u nichž docházelo k opakovanému a kontinuálnímu nárůstu hodnot PSA. Pacienti dostávaly prášek z žampiónu v různém množství. Dávka se u pacientů zvyšovala, aby se zjistilo, jaká dávka může vyvolat nežádoucí účinky. Začínalo se dávkou 4 g/den do dávky 14 g/den. Prokázalo se, že ani nejvyšší dávky neměly žádné nežádoucí účinky. Na podávání zareagovalo 11 % pacientů. 2 pacienti užívající 8 a 14 gramů za den mělo kompletní remisi, tj. hodnoty PSA nižší než 0,04 ng/l. Takto nízké hodnoty se u nich udržely 49 a 30 měsíců. 2 pacienti, kteří užívali 8 a 12 g/den, dosáhli částečné odpovědi, tj. PSA se snížilo alespoň o 50 % v porovnání se vstupní hodnotou. Po 3měsíční léčbě mělo nějaké snížení hodnot 13 (36 %) pacientů.

U reagujících pacientů se také mění některé parametry v imunitním systému, což vedlo k tomu, že se snížila aktivita těch faktorů, které tlumí imunitní odpověď proti nádoru.

Výsledky tedy dokládají, že u některých pacientů může vést podávání tablet vyrobených z prášku z pečárky dvouvýtrusé k potlačení rakoviny prostaty.

Twardowski P, Kanaya N, Frankel P, et al. A phase I trial of mushroom powder in patients with biochemically recurrent prostate cancer: Roles of cytokines and myeloid-derived suppressor cells for Agaricus bisporus-induced prostate-specific antigen responses. Cancer. 2015;121(17):2942–2950. doi:10.1002/cncr.29421