Čínský herbář
Čeština

Pleuran, beta glukan z hlíva jako pomocník u chronické obstrukční plicní nemoci

Hlíva je dřevokazná houba, jejíž české a anglické jméno je odvozeno od jejího tvaru a zabarvení, připomíná totiž ústřici, krom využití v kuchyni má hlíva také zdraví posilující účinky. Tradiční čínská medicína houbu využívá k léčbě nemocí po tisíce let a současné studie a pokusy také prokázaly, že hlíva má imunostimulační účinky, snižuje oxidační stres, umí zabíjet některé infekční patogeny i rakovinné buňky, snižuje hodnoty krevních tuků atd.

 

hlíva_lungs

 

 

Jednou z nejznámějších složek hlívy je pleuran. Je to polysacharid ‒ 1,3/1,6-β glukan, který je známý hlavně svým vlivem na imunitní systém. Právě proto ho využili autoři u pacientů s chronickou obstrukční nemocí (CHOPN). Jedná se o plicní nemoc, která je charakterizována postupujícím zánětem, který nemá alergický podklad. Postupně dochází ke snižování plicních funkcí. Pacienti trpí kašlem, jsou zahlenění a náchylnější k infekcím, které u nich probíhají tíže a jsou delší. Zhoršení se nazývá exacerbace. 

Autoři sledovali pacienty s CHOPN, kteří byli rozděleni do dvou skupin, skupina 1 brala svou předepsanou léčbu, a navíc jim byl podáván pleuran 100 mg + vitamin C 60 mg a zinek 5 mg jednou denně (24 pacientů), druhá skupina brala svou běžnou léčbu a navíc vitamin C 60 mg a zinek 5 mg, nedostávala tedy pleuran (33 pacientů). V průběhu sledovaného období došlo u skupiny 1 s pleuranem k méně exacerbacím (0,7 ± 0,4), ve skupině 2 jich bylo více (1,0 ± 0,6). A co víc, doba exacerbace se u pacientů ze skupiny 1 zkrátila. Doba od počátku zhoršení do doby zlepšení byla u skupiny 1 6,7 ± 0,8 dní, zatímco u skupin 2 to bylo 7,4 ± 1,3 dny.

Důležité také je, že pacienti z žádné skupiny nehlásili, že by pociťovali nějaké negativní účinky spojené s podáváním doplňků stravy. 

Studie s pacienty trpícími CHOPN se autorům podařilo prokázat, že podávání pleuranu je přínosem. Dochází ke snížení výskytu exacerbací a také ke zkrácení doby, po kterou zhoršení trvá. Tento efekt by mohl být využit i v klinické praxi, nejen ve studii. 

 

MINOV, Jordan et al. Effects of Pleuran (Β–Glucan from Pleurotus Ostreatus) Supplementation on Incidence and Duration of COPD Exacerbations. Open Access Macedonian Journal of Medical Sciences, [S.l.], v. 5, n. 7, p. 893-898, nov. 2017. ISSN 1857-9655.