Čínský herbář
Čeština

Polyporus ochraňuje ledviny

Polyporus (Polyporus umbellatus, choroš oříš) je dřevokazná houba, která je sice rozšířená po celém světě, ale velmi vzácná a chráněná. Jedná se o parazitickou/saprofytickou houbou rostoucí hlavně na listnatých stromech. Polyporus vytváří podzemní sklerocia,  která přezimují, a další rok se houba objeví na stejném místě. Plodnice je složení z velkého množství kruhovitých kloboučků, které jsou bělavé až světle hnědé. Celková velikost houby může být i 50 cm, zatímco 1 klobouček mívá kolem 14 cm. Polyporus jej využíván jako medicína v Asii, např. tradiční čínské medicíně, více než 2000 let. Současné studie prokázaly, že Polyporus má mnoho účinků, např. podporuje funkce imunitního systému, léčí otoky, nemoci ledvin a snižuje oxidační stres…

ledviny

Cílem studie bylo zjistit, zda Polyporus může být využit k léčbě fibrózy v ledvinách. Ledvinná fibróza je patologický chronický postupující proces, který se negativně podepisuje na ledvinných funkcích, vede až k selhání ledvin a pacienti jsou odkázání na dialýzu nebo na transplantaci ledvin. Fibróza je spojená s abnormální tvorbou depozit (kolagen, fibronektin mimobuněčná hmota, tj. extracelulární matrix) v ledvinné tkáni a zánětem.

Autoři studie testovali efekt polysacharidů z Polyporuru, zda zlepšuje funkce ledvin a snižuje zánět a velikost depozit extracelulární matrix. Studie byla provedena na myším modelu ledvinné fibrózy. Jedna skupina myší dostávala Polyporus a část myší byla bez léčby.

Prokázalo se, že Polyporus má vliv na ledvinné funkce. Ledvinné funkce u pokusných myší poklesly vlivem rozvoje fibrózy. Došlo ke zvýšení hodnot kreatininu a močoviny v krvi (zdravé ledviny tyto odpadní produkty metabolismu bílkovin vylučují z těla). Pokud ledviny nepracují, jak mají, hladiny kreatininu a močoviny rostou. Na druhou stranu poškozené ledviny propouštějí do moči větší objem bílkovin, což je nežádoucí. Léčba Polyporem vedla ke snížení kreatininu a močoviny v krvi a ke snížení koncentrace bílkovin v moči. Došlo ke zlepšení funkce ledvin a omezení jejich poškození.

Dále autoři analyzovali bioptické vzorky ledvin a hodnotily závažnost fibrózy. Potvrdili, že léčba Polyporem snižuje tvorbu a rozkládá depozita kolagenu v ledvinné tkáni, snižuje množství extracelulární matrix, která je vlivem Polyporu také rozkládána, tím Polyporus oslabuje fibrózu a chrání ledvinné funkce. Důležité také je, že Polyporus omezil zánětlivou odpověď, která se také podílí na zhoršování fibrózy.

Výsledky studie tedy dokazují, že polysacharidy z Polyporu mají renoprotektivní, tj. ledviny chránící, efekt, která je dán snížením zánětu a fibrózy v tkáni ledvin.


Li H, Yan Z, Xiong Q, Chen X, Lin Y, Xu Y, Bai L, Jiang W, Zheng D, Xing C. Renoprotective effect and mechanism of polysaccharide from Polyporusumbellatus sclerotia on renal fibrosis. CarbohydrPolym 2019 May 15.:1-10.