Čínský herbář
Čeština

Polysacharidy z Maitake chrání před utlumením imunitního systému během protinádorové léčby

Polysacharidy z Maitake chrání před utlumením imunitního systému během protinádorové léčbyMaitake (Grifola frondosa, trsnatec lupenitý) je houba, která roste u bází stromů, u kořenů, a plodnice vytváří trsy z drobných kloboučků, takže nabývá obrovských rozměrů. Může vážit i více než 10 kg. V Asii se Maitake nazývá „Tančící houba“, což popisuje radost, kterou měli ti, kteří ji našli. Maitake je totiž považována za lék. Současné vědecké studie přinášejí data, která také ukazují, že Maitake má léčebné účinky. Má potenciál zlepšovat funkce imunitního systému, působit jako prevence i léčba metabolických nemocí, snižuje hodnoty krevního cukru a tuků. Má také protinádorové a antioxidační účinky.

imunita nature

Tato studie se zaměřila na imunitní systém. Zda jej může působení Maitake posílit navzdory podávání imunosupresivní terapii. Autoři extrahovali ve vodě rozpustné polysacharidy. Jejich působení zjišťovali jednak na buněčné kultuře vytvořené z imunitních buněk (makrofágů), a jednak na myších, které byly léčeny imunosupresivy. Podávání imunosupresiv vedlo k potlačení funkcí imunitního systému, snížila se velikost i hmotnost imunitních orgánů, tj. brzlíku a sleziny. Pokud se však podávalo imunosupresivum a polysacharidy z Maitake došlo k obnovení funkcí imunitního systému i zvětšení imunitních orgánů. Opět se zvýšila aktivita imunitních buněk, např. NK buněk a jejich schopnost chránit před infekcemi. Došlo také ke zvýšení počtu lymfocytů. Imunosupresivum také snížilo hodnoty mnohých cytokinů, např. IL-2, IL-6, TNFalfa, polysacharidy však tyto hodnoty vrátily do normálu. Navíc se díky polysacharidům snížil oxidační stres, který se vinou podávání imunosupresiv zvyšuje. Bližší zkoumání působení na imunitní buňky se ukázalo, že polysacharidy působí na transkripční faktory imunitních buněk. Jedná se o substráty, které pronikají do buněčného jádra a vážou se na určité geny, které se díky tomu aktivují a začne se tvořit bílkovina, kterou aktivovaný gen kóduje. Díky aktivaci některých genů dojde ke zvýšenému dělení imunitních buněk, zvyšuje se jejich přežití, schopnost reagovat na infekci a vytvářet cytokiny.

Tento poznatek je velmi důležitý, neboť by mohl pomoci lidem podstupujícím chemoterapii, která ničí imunitní systém a zvyšuje riziko pacientů, že onemocnění infekcí, která je může i ohrozit na životě. Podávání Maitake by tak mohlo pacientům velmi pomoci.

Meng M, Guo M, Feng C, Wang R, Cheng D, Wang C.  Water-soluble polysaccharides from Grifola Frondosa fruiting bodies protect against immunosuppression in cyclophosphamide-induced mice via JAK2/STAT3/SOCS signal transduction pathways. Food Funct 2019 Jul 29.