Čínský herbář
Čeština

Posílení imunity hlívou při rakovině

Hlíva však není jen potravinou, ale má i zdraví ovlivňující účinky. Hojně s ní pracuje např. tradiční čínská medicína. Existuje již velké množství studií, i těch s dobrovolníky, které dokládají, že hlíva dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, snižovat hladinu cholesterolu, je také schopná neutralizovat volné radikály, ničit rakovinné buňky i mnohé infekční patogeny.

 

hlíva_rakovina

 

Lidí, kteří onemocní rakovinou, stále přibývá. Může za to i životní prostředí, životní styl, ale také genetika. Z toho ovšem vyplývá, že velké části rakovin je možné předejít. I přes medicínské pokroky v léčbě rakoviny je stále dost pacientů, kteří nemoci nakonec podlehnou. Přitom i léčba samotná je velkou zátěží. Stále více se do popředí dostává biologická léčba, která je v podstatě imunomodulační, snaží se ovlivnit imunitní systém tak, aby se pustil do úspěšného boje s rakovinnými buňkami. Krom uměle připravených sloučenin vědci odhalují a zkoušejí využít látky přírodní, tedy i ty z hub. Velmi z hlívy jsou dobře známé svým působením na imunitní systém, podporují imunitní funkce, množení lymfocytů, aktivaci makrofágů a NK buněk. V této studii autoři využili právě hlívu u myší s lymfomem, pro tento typ nádoru se běžně užívá název rakovina mízních uzlin. Sledovali, zda podávání hlívy povede k aktivaci imunitního systému a zmenšení nádoru. Části myší byla podávána hlíva, části nikoli. Při podávání 20 mg/kg houbových polysacharidů z mycelií nebo zralých plodnic (glukany a glykany) byl růst nádoru inhibován o 75 a 71,4 %. U myší léčených hlívou se také prodloužila doba přežití, a jak se ukázalo, bylo to díky posílení aktivity imunitního systému a tomu, že glukany spustily u rakovinných buněk apoptózu, tedy buněčnou smrt. Tímto výzkumem vědci potvrdili domněnku, že hlíva je schopná pomoci při léčbě nádorů, v tomto případě lymfomu. Zabíjí rakovinné buňky a posiluje protinádorovou imunitu. Této vlastnosti by mohlo být využito i v humánní medicíně, mohla by být zařazena k běžné protinádorové léčbě, čímž by se zvýšila účinnost.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1567576915000429