Čínský herbář
Čeština

Posílení léčby erytroidní leukémie hlívou ústřičnou

Hlíva však není jen chutnou potravinou, ale má také účinky, které jsou vědecky potvrzovány. Jsou např. výsledky pokusů, které dokládají, že hlíva moduluje aktivitu imunitního systému, je účinným antioxidantem, reguluje metabolismus cukrů a tuků, zabíjí některé infekční patogeny a také rakovinné buňky. Zatím je málo studií, které by proběhly na dobrovolnících a většina se odehrává na buněčných kulturách či zvířatech.

 

hlíva_leukemie

 

 

Autoři využili hlívu coby přidanou látku k terapii erytroidní leukémie. Leukémie jsou skupinou zhoubných krevních malignit, které mohou poskytnout jakoukoli krevní buňku. Nejčastěji jsou to buňky imunitního systému, ale nevyhýbá se ani červené krevní řadě, prekurzorům červených krvinek, tj. buňkám, ze kterých se vyvine zralá červená krvinka, erytrocyt.

 

Dalšími součástmi léčby v pokusu byl doxorubicin hydrochlorid a hypertermie, vysoká teplota.

 

Nádorové buňky tak byly vystaveny buď látkám samostatně, nebo v kombinacích, tj. hlívě, doxorubicinu, hypertermii. Sledovala se hlavně životaschopnost buněk, to, zda došlo k apoptóze a nekróze, obě jsou druhy buněčné smrti, dále pak také jejich množení, proliferace.

 

Ukázalo se, že v přítomnosti metanolového extraktu z hlívy dochází k apoptóze rakovinných buněk, tj. buněčné smrti, při níž nedochází k „nekontrolovanému“ rozpadu buněk a není následována tak silnou aktivací  imunitního systému a zánětem. Doxorubicin také zabíjel erytroidní leukemické buňky, ale ty v jeho přítomnosti propadly nekróze, ta však vyvolá výraznou odezvu imunitního systému a zánětlivou odpověď. Apoptóze je tedy výhodnější. Protinádorový apoptotický účinek hlívy se zvýšil, pokud se zvýšila i teplota na 42 °C, ale při 44 °C se objevily i nekrotické buňky.

 

Studie tedy prokázala, že extrakt z hlívy má proapoptotické účinky, které mohou být zesíleny termoterapií. Tohoto poznatku by se mohlo využít i v dalších studiích, které by směřovaly k možnosti léčit takto i pacienty, jako přídatek ke klasické terapii.

 

 

 

Ebrahimi AAtashi ASoleimani MMashhadikhan MBarahimi A, Kaviani S.

 

Comparison of anticancer effect of Pleurotus ostreatus extract with doxorubicin hydrochloride alone and plus thermotherapy on erythroleukemia cell line. J Complement Integr Med. 2017 Dec 19.