Čínský herbář
Čeština

Preparát z Cordycepsu a kurkuminu pomáhá překonat nežádoucí účinky protirakovinné léčby u pacientů s rakovinou urogenitálního ústrojí

Houba roste na náhorních plošinách Himalájí a je po tisíce let využívána tradiční čínskou medicínou. V současnosti jsou potvrzeny imunitu, fyzickou i mentální kondici posilující účinky, dále pak Cordyceps snižuje oxidační stres, hladinu lipidů a cukrů v krvi, má protirakovinné i protimikrobiální účinky atd.

Kurkumin je polyfenolický žlutý pigment pocházející z rostliny Curcuma longa, i u něj jsou prokázány antioxidační, protirakovinné a protizánětlivé účinky.

 

curcumin_uro

 

V této studii se autoři zaměřili na možnost využít preparátu z Cordycepsukurkumy ke zmírnění dopadu protirakovinné terapie u pacientů s genitourinárními nádory. Nádorová onemocnění jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí na světě, v čele jsou nemoci kardiovaskulárního systému. Pacienti, kteří podstupují protirakovinnou terapii často trpí nežádoucími účinky s ní spojenými. Nejinak je tomu u pacientů s nádory močového a pohlavního ústrojí, ti většinou podstupují chirurgickou léčbu, radio/chemoterapii či imunoterapii. Mohou pak trpět např. bolestmi při močení, potížemi s erekcí, mívají krev v moči, infekce a samozřejmě celkovými příznaky (narušení krvetvorby, únava, ztráta vlasů), zvyšuje se též množství volných radikálů, které působí toxicky na zdravé buňky.

Pacienti v této studii měli buď rakovinu prostaty, nebo močového měchýře. Byli léčeni radiochemoterapií nebo imunoterapií podanou do močového měchýře. Část z nich (26 pacientů) dostávala také Oncotris™ a druhá část byla bez Oncotrisu™. Pacienti byli sledováni 6 týdnů po léčbě.

U pacientů, kteří dostávali Oncotris™, došlo k výraznému poklesu známek a příznaků, které by byly spojeny s léčbou. Navíc došlo k rychlejší obnově funkce kostní dřeně, tj. krvetvorbě. U pacientů se rychleji zvýšily hodnoty hemoglobinu, počty červených i bílých krvinek. Krom toho se také snížili hodnoty PSA (markeru rakoviny prostaty) a oxidačního stresu.

Z výsledků pokusu je možné usuzovat, že podávání  Oncotris™  napomáhá pacientům s překonáním nežádoucího vlivu protinádorové terapie, tedy i rychlejšímu návratu do života.

Ledda ABelcaro GDugall MLuzzi RHosoi M et al. A natural pharma standard supplement formulation to control treatment-related toxicity and oxidative stress in genitourinary cancer: a preliminary study. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2017 Sep;21(18):4196-4202.