Čínský herbář
Čeština

Protidepresivní účinek Xiao Chai Hu

Xiao Chai Hu nemá ochranné účinky jen na játra. Prokázaly se také antidepresivní účinky. U depresí se často objevuje zvýšená aktivita hormonální osy hypotalamus-hypofýza-nadledviny. Antidepresiva mohou obnovit novotvorbu neuronů v hipokampu a obnovit regulační nerovnováhu ve výše zmíněné neuro-hormonální ose.

Aby autoři potvrdili účinky Xiao Chai Hu využili myší model, kdy měly myši aktivovanou osu hypotalamus-hypofýza-nadledviny a trpěly úzkostí a depresí. To se projeví ztrátou zájmu, omezením pohybu, ztrátou chuti k jídlu, snahou vyhnout se otevřenému prostoru atd. Části myší byla podávána bylinná směs Xiao Chai Hu po dobu 30 dní. Došlo k nárůstu hmotnosti, myši se lépe vyrovnávaly s novými a stresovými situacemi, rychleji reagovaly na podněty atd. Byl prokázán také vliv na neuroendokrinní osu (ověřeno na produkci hormonů) a také se zjistilo, že v hipokampu došlo ke změnám, kam pronikly některé složky směsi.

Studií se tedy podařilo prokázat, že Xiao Chai Hu má jak klinický dopad, je vidět změna chování, tak mění poměry v těle, hlavně v nervovém systému.

Zhang KYang JWang F et al. Antidepressant-like effects of Xiaochaihu tang in a neuroendocrine mouse model of anxiety/depression. J Ethnopharmacol. 2016 Dec 24;194:674-683.

 

deprese

 

Úzkosti, deprese a sociální izolace – Xiao Chai Hu reguluje monoaminoergní systému a další parametry v mozku

I tato studie potvrzuje výsledky výše zmíněné. Tato ale doplňuje mechanismus účinku přímo v mozku, nikoli jen na neurohormonální ose.

Účinky byly testovány opět na myších, u nichž byla navozena deprese. Tyti myši byly izolovány na 8 týdnů a části z nich byla podávána bylinná směs Xiao Chai Hu. Následně byly myši testovány, jak zvládají stres, jak jsou vitální atd. U myší, které užívaly Xiao Chai Hu došlo i přes pro ně stresovou izolaci ke zlepšení reakcí, zmírnění projevů deprese, zmírnila se také agresivita vůči jiným myším, se kterými se dostaly do kontaktu atd. Autoři se dále zaměřili na to, jak Xiao Chai Hu působí. Ze vzorků mozku autoři zjistili, že podávání Xiao Chai Hu mění koncentraci některých neurotransmiterů (posílení/oslabení přenosu nervových signálů). Došlo k omezení odbourávání serotoninu. Tento neurotransmiter, resp. jeho pokles, je i u lidí spojený s depresí. Navíc se díky Xiao Chai Hu zvýšila produkce dalšího typu neurotransmiterů a snížila se aktivita enzymů, které je odbourávají. To vedlo také k novotvorbě neuronů v hipokampu. Autorům se podařilo prokázat, že Xiao Chai Hu viditelně ovlivňuje chování myší, zmírňuje deprese, a také mění zastoupení neurotransmiterů v mozku a podporuje tvorbu neuronů.

Ma JWang FYang J et al. Xiao chai hu tang attenuates depressive/anxiety-like behaviors of social isolation-reared mice by regulativ monoaminergic system, neurogenesis and BDNF expression. J Ethnopharmacol. 2017 Aug 17;208:94-104.

 

I další studie potvrdila, že Xiao Chai Hu mění koncentrace neurotransmiterů v mozku, hlavně serotoninu. Na zvýšení koncentrace serotoninu a jeho využití je založená i současná léčba depresí, když se podávaní SSRI, blokátory zpětného vychytávání serotoninu. Opět se první část pokusu týkala vlivu na myši, jejich chování a další část zkoumala, na jakém principu směs bylin působí. A došlo se k závěrům, které jsou v souladu s předchozí studií.

Su GYYang JYWang F et al. Xiao chai hu tang prevents depressive-like behaviour in rodents by enhancing the serotonergic system. J Pharm Pharmacol. 2014 Jun;66(6):823-34.