Čínský herbář
Čeština

Protifibrotický efekt kurkuminu na srdce

Kurkumin je jednou z mnoha složek, které se nacházejí v kořeni/oddenku kurkumovníku dlouhého (Curcuma longa), kurkumin sice tvoří jen cca 3 % obsažených látek, ale je jednou z nejúčinnějších. Jedné se o žlutý pigment, který dává typickou barvu koření kurkumě. Kurkuma je nedálnou součástí asijské kuchyně, hlavně té indické, ale nejen to. Kurkuma, a tedy i kurkumin v ní obsažený, se využívá po staletí také v tradičních medicínách k léčbě mnoha nemocí. Vědecké studie také dokládají, že kurkumin má mnoho biologických účinků. Mezi ty nejdůležitější patří protizánětlivé, antioxidační, protinádorové, cholesterol snižující a antimikrobiální. Stále se nacházejí nové možnosti využití kurkuminu.

kurkuma

V tomto textu autoři shrnuli studie, které dokládají, že kurkumin může pomoci ochránit srdce před fibrotickými změnami. K nim dochází při poškození srdce, např. ischemické chorobě, infarktu, infekcích… Jsou aktivovány buňky, srdeční fibroblasty, které tvoří bílkoviny vytvářející mimobuněčnou hmotu, hlavně kolagen. Z ní se formují depozita ukládající se do srdeční tkáně. Srdeční sval ztrácí svou elasticitu, dochází k jeho ztuhnutí a jizvení. To je spojené také s narušením srdečních funkcí, pohyblivosti svalu, schopnosti stahovat se, ale mohou být narušeny i přenos vzruchu a objevují se poruchy rytmu. V nejhorším případě dojde k selhání srdce.

Studie byla provedená na krysách, které byly rozděleny do 4 skupin, jedna nedostávala nic, druhá běžně užívaný lék isoproterenol, třetí isoproterenol s nízkou dávkou kurkuminu a čtvrtá isoproterenol a vysokou dávku kurkuminu. Ukázalo se, že krysy, které dostávaly také kurkumin, hlavně pak vysokou dávku, měly mnohem nižší výskyt kumulace kolagenu v srdečním svalu i okolo srdečních cév. To bylo dáno hlavně tím, že kurkumin tlumil aktivitu fibroblastů, které pak netvořily mimobuněčné bílkoviny. Navíc je kurkumin nápomocný s odbouráváním již vytvořených depozit. Srdce a okolní cévy tak bylo mnohem méně poškozeno a uchovávalo si svou funkci.

Studie tedy dokazuje, že kurkumin může chránit srdce před fibrotickými změnami, které mohou vést až k jeho selhání.

Ma JMa SYDing CH. Curcumin reduces cardiac fibrosis by inhibiting myofibroblast differentiation and decreasing transforming growth factor β1 and matrix metalloproteinase 9 / tissue inhibitor of metalloproteinase 1. Chin J Integr Med. 2017 May;23(5):362-369. doi: 10.1007/s11655-015-2159-5.