Čínský herbář
Čeština

Protizánětlivý efekt Agaricu

Zde je houba odjakživa používána domorodci jako potravina, ale hlavně jako léčivka.

Její účinky jsou ověřovány i pomocí vědeckých postupů a klinických studií. Agaricus je velmi silný modulátor imunitního systému. Umí jej stimulovat, ale také tlumit jeho nežádoucí aktivitu. Dále také působí protiinfekčně, snižuje riziko vzniku civilizačních nemocí, má protirakovinnou aktivitu atd.

 

agaricus_zánět

 

Autoři tohoto textu se zaměřili na protizánětlivé účinky Agaricu. Zánět má za úkol zničit nebezpeční a následně zahájit hojivé procesy. Někdy ale dochází k tomu, že je zánět příliš silný, trvá příliš dlouho, je způsoben alergeny či reakcí proti vlastním antigenům atd. V tuto chvíli již nemá obrannou funkci, ale destruktivní. Je tedy nutné jej zastavit, a v tom mohou pomoci i houby. Je nutné nejen ověřit protizánětlivé účinky, ale také mechanismus, jakým houba ovlivňuje imunitní systém. Autoři se zaměřili hlavně na složky Agaricu, které blokují aktivitu oxidu dusnatého (NO), který je také zapojen do zánětlivé odpovědi a reakce.

Agaricus byl přidáván k buněčné kultuře vytvořené z makrofágů, buněk imunitního systému, které se velmi silně zapojují do zánětu.

Zjistilo se, že NO inhibují mastné kyseliny z Agaricu, a to linoleová, což je polynenasycená mastná kyselina. V její přítomnosti se snižuje tvorba NO, což se děje díky snížení aktivity enzymu, který za jeho tvorbou stojí, tj. NO syntáze. Je také snížená produkce prozánětlivých cytokinů, tj. takových, které posilují zánět, aktivují imunitní buňky atd. Jedná se např. o TNF alfa, IL-6, IL-1 beta. To je dáno snížením aktivity transkripčního faktoru NF kappa B, který se v jádru váže na geny pro tyto cytokiny, díky tomu se tyto přepisují a syntetizují se kódované bílkoviny.

Agaricus tedy snižuje tvorbu ON a zánětlivou aktivitu imunitních buněk, blokuje syntázu NO a produkci prozánětlivých cytokinů.

Saiki PKawano YVan Griensven LJLDMiyazaki K. The anti-inflammatory effect of Agaricus brasiliensis is partly due to its linoleicacid content. Food Funct. 2017 Oct 12.