Čínský herbář
Čeština

Reishi a ochrana buněk proti stárnutí způsobeném UV zářením

Vypadá jakoby nalakovaná. Reishi je dřevokazná houba, roste hlavně na listnatých stromech. Zvláště v Asii je vysoce ceněná a tradiční čínskou medicínou je využívána k léčbě mnoha nemocí již tisíce let. Historii dává za pravdu i současnost. Probíhající pokusy a studie potvrzují, že Reishi umí modulovat aktivitu imunitního systému, posiluje fyzickou i psychickou kondici, neutralizuje volné radikály, snižuje hladinu cholesterolu v krvi. Zabíjí mnohé infekční patogeny, a to viry, bakterie, houby i některé parazity. Stejně tak dokáže zabíjet i rakovinné buňky.

uv záření 2
 

V této studii se sledovalo, zda Reishi dokáže ochránit buňky, fibroblasty – buňky vaziva produkující mezibuněčnou hmoty, zapojují se však i do imunitní reakce atd., před UV zářením. Pokus probíhal přímo na buněčné kultuře.

Fibroblasty vystavené působení rychleji stárnou. Vědci použili kožní fibroblasty, část kultivovali bez vystavení UV světlu a část osvítili, k části osvícených pak přidali polysacharidy z Reishi, a to v dávce 10, 20 a 40 µg/ml. Sledovali viabilitu, životaschopnost, a také molekuly, které jsou spojené se stárnutím buněk. Dále také volné radikály, které ve větší míře vznikají při stresu buňky či při stárnutí.

 Pokud byla k buněčné kultuře přidána Reishi, zvýšila se životaschopnost buněk, pokles počet „starých“ buněk a další molekuly, které se stárnutím souvisí. Došlo také ke snížení koncentrace volných radikálů, které jsou pro buňky „toxické“.

Je tedy patrné, že polysacharidy z Reishi ochraňují fibroblasty vystavené UV záření před stárnutím a smrtí.  Toho by mohlo být využito i v kosmetice.

Zeng Q, Zhou F, Lei L, et al. Ganoderma lucidum polysaccharides protect fibroblasts against UVB-induced photoaging. Mol Med Rep. 2016 Dec 12.