Čínský herbář
Čeština

Reishi chrání kmenové buňky během chemoterapie

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je jedlá houba pocházející z Asie, ale rozšířená po celém světě. To je dáno hlavně díky jejím účinkům, které po tisíce let využívá tradiční čínská medicína, které považuje Reishi doslova za elixír dlouhověkosti a nesmrtelnosti. Tato chorošovitá houba s lesklým kloboukem je také v hledáčku vědců. Ti studují nejen její složení, ale hlavně účinky. Postupně se odhalují nové a nové účinky Reishi. Reishi upravuje funkce imunitního systému, posiluje fyzickou a psychickou kondici, je prevencí a léčbou civilizačních nemocí, neboť snižuje hodnotu krevního cukru, tuků i volných radikálů. Dokáže také ničit patogeny a nádorové buňky. Vědci postupně testují, na které nádory Reishi platí.

reishi

V této studii se autoři rozhodli zjistit, zda je možné využít tuky ze spor Reishi pro ochranu kostní dřeně během chemoterapie. Chemoterapie ničí kostní dřeň a tedy i krvetvorbu. Problematické je, že dochází k úbytku kmenových buněk, ze kterých vznikají všechny krevní buňky. Lidé podstupující chemoterapii mívají anémii, sníženou imunitu a poruchy srážlivosti.

Nejprve byl otestován efekt Reishi na kmenových buňkách, které byly vystaveny cyklofosfamidu (chemoterapeutikum), a ve druhé fázi autoři ověřovali, zda pomůže ochránit krvetvorbu u myší léčebných chemoterapeutiky.

Kmenové buňky, které byly pod vlivem cyklofosfamidu, strádaly a umíraly. Pokud však byl přidán preparát z Reishi, byla situace jiná. Kmenové buňky se dělily a udržovaly si svou schopnost tvořit krevní buňky. Mnohem méně buněk podlehlo apoptóze, tj. buněčné smrti.

Při pokusech na myších se také prokázal ochranný vliv Reishi. U myší léčených chemoterapií se snížily počty krevních buněk, což myši značně oslabilo. Ovšem podávání Reishi je naopak zvýšilo. Myši byly celkově v lepší kondici.

Tyto výsledky jsou velmi důležité, neboť by mohly být využity také u pacientů, kterým chemoterapie utlumila krvetvorbu.


Pan Y, Zhao A, Zhong Z, Pan X, Cai S. Ganoderma spore lipid protects mouse bone marrow mesenchymal stem cells and hematopoiesis from the cytotoxicity of the chemotherapeutic agent. Biotechnol. Prog. 2019 Jun 17.:e2869.